Máte postoj vděčnosti?

Už několikrát jsem kolem sebe slyšela větu – díky Bohu. Říkala jsem si, že i nevěřící lidé vědí, co se sluší a patří a že možná děkují Bohu více než já. Přistihla jsem se při myšlenkách, že mě to zároveň těší, protože mu děkují, a tak to má být, a zároveň rozčiluje. Z upřímného „díky Bohu“ se stala pouhá fráze, kterou používá kde kdo. Dokonce jsem to viděla napsané s malým písmenem b a to mi hned v hlavě projelo několik zajímavých myšlenek…

Za celých 24 hodin se nám přihodí tolik věcí, za které můžeme být vděční. Každý den je úplně jiný a nevíme, co nás čeká, i když se to mnohdy snažíme mít naplánované. Jsme chráněni i v noci a jsme probouzeni do nového dne a už to je zázrak, neměla by to být samozřejmost. Bůh o nás pečuje, miluje nás. Děkujeme mu za to dostatečně? V Efezským 5:20 se píše: „Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“ Za všechno mu máme děkovat, a když se zaměříme na to, za co můžeme být vděční, zjistíme, že nám do našich životů neskutečně žehná a že jsme šťastnější. Nezaměřujme se na obavy, strach a pochybnosti, v každém čase chvalte Boha. Máme rozdílné životy, rozdílné trápení i obavy, ale když si uvědomujeme, koho v životě máme a komu důvěřujeme, tak různé překážky a problémy nejsou nic, čeho bychom se měli bát. Bůh nás jimi provede a budeme šťastnější, požehnanější a silnější ve víře i v životě, jak zaslibuje žalm 91!!

Máme být vděční jen Bohu? V 1. Tesalonickým 5, 11 čteme: „Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte.“ Z toho vyplívá, že máme děkovat a být vděční i jeden k druhému a tím se budovat a povzbuzovat. Kolik různých věcí pro nás druzí dělají – naslouchají nám, povzbuzují nás, podporují nás i finančně, projevují soucit – a my to bereme jako samozřejmost. Děkujeme pokaždé, když nám naši blízcí připraví po ránu čaj, nebo když nám kolegyně podrží dveře, protože máme plné ruce? I takové maličkosti mohou druhému zlepšit den, cítit se lépe a pomáhat dalším. Pamatujte na to, jak se cítíte vy, když vám někdo poděkuje za vaši drobnou pomoc.

Dnešní společnost je velmi uspěchaná, ale zkuste si každý večer před usnutím najít prostor a říct si, za co vše můžete být vděčni Bohu i lidem kolem vás. Velmi vás to povzbudí!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *