Setkání mládeže v Brně

Mladí křesťané z šesti sborů republiky se sjeli v Brně, aby prohloubili nejen vztahy mezi sebou, ale hlavně vztah s Bohem

Setkání mládežníků začalo v pátek 4. února, kdy se více než pětatřicet mladých křesťanů sjelo v Brně na Věstonické. Program odstartoval týmovými soutěžemi, kde účastníci mohli poměřit své logické myšlení, přesnou mušku či slovní zásobu a herecký talent. Následovala bohatá večeře a duchovní program.

Brněnskou chválu doprovodila na klávesy posila z Hodonína Nelly. Pak vydal své svědectví vedoucí pelhřimovské mládeže. Kázané slovo odstartoval pastor hradeckého sboru Petr Šakarov. Mluvil o životě mezi dvěma tábory, který spousta nejen mladých křesťanů řeší. Takové přirovnával k Mojžíšovi, kterého Egypťané nepřijali, ale současně nevyrůstal ani ve své židovské rodině. Křesťané se někdy stejně tak můžou dostat fo fáze, kdy mají pocit, že nejsou dost dobří ani pro svět ani pro církev. V ten moment je třeba více se upnout na Boha a nesnažit se zalíbit světu. Nepotřebujeme, aby nás přijel svět, ale náš nebeský Otec.

Robert Štěpán, pastor plzeňského sboru, na Petra navázal, když mluvil o věcech, které budují hradby mezi lidmi a Bohem. Zejména sociální sítě v mladých lidech posilují pochybnosti o nich samých, vedou ke srovnávání se s ostatními, nutí je se přetvařovat a to celé pak vede k životu v sebeklamu. Jinými slovy bychom mohli mluvit o dvojakém životě, kdy se člověk v církvi tváří, že je všecko v pořádku, nemá žádné starosti a problémy, ale ve skutečnosti tomu tak není. Přesně to, jsou věci, které budují hradby mezi lidmi a Bohem. Večerní shromáždění vyvrcholilo službou obou pastorů za doprovodu hradeckého chváliče a vedoucího mládeže Lukáše.

Po bohoslužbě následovala volná zábava, kterou někteří využili ke sdílení se, či ke hraní chval. Nemalý počet mládežníků se zapojil do mnoha konferencemi prověřené hry Parlament. Nechyběly ani deskové hry a spousta dobrého jídla.

V sobotu jsme po snídani navázali na páteční shromáždění. O chvály se postarali pomazaní služebníci z Hradce. Svatý duch se mocně vyléval a všichni si mohli užívat Boží přítomnosti. Po chválách se slova opět ujal Petr, který účastníky povzbuzoval ke vztahu s Kristem a Duchem svatým. Křesťanství by nemělo člověka umenšovat a utlačovat. Osobní vztah s Kristem má život člověka obohatit, přidat věci nad to, co by mohl nabídnout svět a život bez Boha. On nás dokonce povolal k tomu, abychom vykonali věci větší, než si myslíme, že jsou v našich možnostech.

Pastor Robert odstartoval své povzbuzení dobře známým slovem z 1. Tim 4:12 „Nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě.“ (př. 21. stol.)  Pak navázal na své předchozí kázání o pochybnostech. Člověk pochybuje, když staví na svých pocitech, silný a stabilní je ten, kdo staví na Bohu. Co to znamená? Především zachovávat Jeho Slovo. Nejprve to Slovo musíme do srdce ale přijmout. Stabilním se tedy křesťan může a má stát tak, že bude rozjímat nad Božím Slovem, přijímat jej do svého srdce a zachovávat jej tam. A pochybnostem o sobě samých se dá předejít tak, že se na sebe budeme dívat skrze Boha, tak, jak nás vidí On. Boží Slovo je pro člověka připraveno do každé životní situace, proto bychom měli na problémy a výzvy reagovat jako setník: „Pane, řekni jen slovo…“ (Mt 8:8, Lk 7:7; 21. stol.) Když bude Boží Slovo v našem nitru, změní okolnosti i náš pohled na vše.

Na závěr bohoslužby a celého setkání pastoři požehnali všem účastníkům.Děkujeme všem, kteří toto dílo podpořili svou účastí nebo se jakkoliv podíleli na přípravě setkání. Těšíme se na příští setkání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *