Zasáhnout svět

Představení organizace Zasáhnout svět

Cílem organizace Zasáhnout svět je zasáhnout Českou a Slovenskou republiku dobrou zprávou o Ježíši Kristu. Boží Slovo zůstává živé, ostré a účinné bez ohledu na společenskou a kulturní atmosféru. Evangelium Ježíše Krista zůstává i ve 21. století Boží mocí ke spasení každého člověka, avšak pouze tehdy, nezůstává-li na policích teologických knihoven, ale je kázáno nevěřícím. Boží slovo říká: „Jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán?“ Věříme, že i mezi námi v České a Slovenské republice, tady a teď, žijí lidé, které si Bůh chce použít pro kázání evangelia zástupům. „Jděte do celého světa a vyhlaste evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen.“(Marek 16:16)

Smyslem činnosti organizace Zasáhnout svět je poskytnout platformu, která umožní sborům soustředit svůj lidský, finanční a technický potenciál a efektivněji ho využít pro kázání evangelia. Společně můžeme podpořit službu mužů i žen, kteří cítí, že je Bůh povolává do služby evangelistů na plný úvazek. Těmto lidem můžeme poskytnout duchovní, technickou i finanční podporu a umožnit jim, aby se plně věnovali tomu, k čemu je Bůh pomazal, a tak přivedli tisíce ztracených ke spasení.

Prvním praktickým krokem naší služby je vybudování flotily evangelizačních pick-upů, které budou osm hodin denně, pět dní v týdnu objíždět česká i slovenská města a vesnice s poselstvím evangelia, doprovázeného projevy Boží moci, uzdraveními a zázraky. Tímto způsobem se může dobrá zpráva snadno, efektivně a bez zbytečných nákladů dostat i do nejmenších a nejzapadlejších vesnic.

To je však pouze počátek naší vize. Ježíš nás neposílá pouze kázat evangelium, ale také křtít a získávat učedníky. Kázání evangelia proto musí doprovázet i následná péče o „znovu-zrozené“ lidi, vyučování a zakládání sítě sborů tak, aby byla církev pro každého dostupná.

Naše služba potřebuje každé ochotné srdce, tedy partnery, kteří tuto službu podpoří také finančně. Pokud máte touhu podílet se na kázání evangelia, ale nemůžete se evangelizačních kampaní účastnit osobně, můžete přispět k naplnění naší společné vize finančním darem či pravidelnou podporou. Evangelizační kampaně jsou nákladné a každá pomoc je vítaná.
“Kdopak, kdy koná vojenskou službu na vlastní náklady?“ (1.Korintským 9:7)

S velkou láskou Vám děkujeme za Vaše dary, příspěvky a modlitby.

Číslo účtu: 5481712369/0800

Ať Vás Pán mocně požehná a naplní každou Vaši potřebu!

Kontakty:

Adresa: Erbenova 130/9,
(rohový dům na křižovatce Plzeňská / Erbenova)
Košíře, Praha Smíchov, 150 00, Česko

Komunikujte s námi, vaše dotazy vám zodpovíme na tomto e-mailu: info@zasahnoutsvet.cz

Máte-li zájem stát se partnerem organizace Zasáhnout svět, kontaktujte nás na tomto e-mailu:
partners@zasahnoutsvet.cz

Více informací o projektu se dozvíte na webu.
Na webu je možnost přihlásit se i do virtuální církve a také můžete sledovat v kalendáři akcí, kdy a kde bude probíhat evangelizační kampaň.

web: Zasáhnoutsvět.cz

 

Zasáhnout svět

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F