Brno – Centrum

Pravidelné bohoslužby

Středa 18:00 hod. Shromáždění

Neděle 15:00 hod. Shromáždění

Adresa

Novobranská 4
Brno – Centrum

web: www.milost.cz

Bankovní účet: 6016198389/0800
IBAN: CZ89 0800 0000 0060 1619 8389
BIC: GIBACZPX

Předem děkujeme za Vaše dary a příspěvky. Pokud budete potřebovat potvrzení o darech na konci roku, tak prosím uveďte své rodné číslo jako variabilní symbol.

Info o akcích mailem (bohoslužby, přednášky, atd.)