Brno – Centrum

Program

Adresa
Novobranská 4
Brno – Centrum
web: www.milost.cz
Kontakt: +421 905 843 923
E-mail: brno-centrum@milost.cz

Bankovní účet: 316979059 / 0300
IBAN: CZ89 0800 0000 0060 1619 8389
BIC: GIBACZPX

Předem děkujeme za Vaše dary a příspěvky. Pokud budete potřebovat potvrzení o darech na konci roku, tak prosím uveďte své rodné číslo jako variabilní symbol.

Info o akcích mailem (bohoslužby, přednášky, atd.)