Senior pastor Jaroslav Kříž v Olomouci

Jako první dával senior pastor důraz na spasení přítomných lidí. Poukazoval na totální odlišnost těchto dvou stavů člověka – spasený x nespasený. Nespasený je ze země, tudíž vše čeho dosahuje, je v dřině, slzách a netuší, jak těžce musí o věci usilovat a jak dlouho mu to vydrží. Naproti tomu člověk spasený je nebeský člověk, z Ježíše a požehnání dostává tak jako přijímáš vzduch, teplo a milost.

Jako spasený člověk, který odevzdal svůj život Ježíši Kristu, se neboj života ani toho co tě čeká v budoucnu. Rozumní lidé oceňují duchovní věci – moudrost, kreativitu apod., skrze které pak přijdou k hmotným věcem. Máš pojistku v nebi ☺.

Příběh z 2. Královské 4:1-7 je podobenství o oleji, který představuje to, co víš o Ježíši, jak ty ho znáš a je třeba to dostat do dalších lidí. Jak toto ustane, přestávají se obracet lidé a na scénu nastupují démoni. Žij dynamický život s Pánem a dělej klidně malé změny, ale vždy k lepšímu. Dokud žiješ s Bohem a důvěřuješ Mu, On chrání tvé myšlenky, ať jsou správné a nezamotáš se do bludů a lží.

Židům 12:4 Dokud jsi v těle, musíš ho křižovat a dávat pozor na „lištičky na vinici“.

2. Královská 6:1-7 To my jsme jako synové proroků a stejně jako oni mějme v sobě touhu po růstu a expanzi. V osobním životě i ve sboru. Bůh je moc velký na to, aby dělal malé věci. Měj zdravou nespokojnost s málem a jak to nemáš, nejsi normální. Řešení tvých problémů je v rozšíření! Každý musí mít „sekeru“ pomazání na opracování lidí, aby je přivedl k Ježíši.

Pomazání je na práci s lidmi. Shrnutí:

  • Buď nebeský člověk
  • Bůh se stará o tebe
  • Přines nádoby = lidi do sboru
  • Sekni s hříchy
  • Stále věř v církev, divy a zázraky
  • Všechno bude dobré ☺

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *