Probuzení

Co myslím tím „probuzení“? Myslím tím čas, kdy Bůh vylévá svého Ducha na každé tělo, kdy nevěřící jsou usvědčováni z toho, že jsou hříšní a ztracení, a hledají, jak mohou být zachránění. Probuzení je vzácná chvíle, kdy řeka Ducha svatého teče na město, kraj, zemi, kdy jsou vyslyšeny letité modlitby a prosby Božího lidu. Kdy se obracejí k Bohu „marnotratní a ztracení synové“, kdy divy a zázraky jsou součástí každého dne.

Efezským 5/14 – „probuď se…“

Myslím, že si můžeme být jisti tím, že Bůh probuzení chce. Tím myslím, že je chce vždy. Tím myslím, že je chce i dnes.

2.Pa., 7/14 – „ale pak se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi“.

Přátelé, slyšíte? Při splnění Božích podmínek Bůh slibuje – „uzdravím vaši zemi“! To je přece věc! Ty podmínky jsou stále stejné – poddanost Bohu, poslušnost Duchu svatému, řečeno slovy Ježíše „ne má, ale tvá vůle, Bože, staň se“. Čili něco, co tak jako tak chceme a o co tak jako tak usilujeme!

Ezechiel 47/9 – „neboť tam pronikla tato voda. Kamkoli potok pronikne, všechno bude uzdraveno a ožije“.

Bůh uzdravuje stále stejným způsobem – Duch svatý přichází jako řeka a tam, kam přijde, přináší změnu, život, požehnání milost, plnost…

Joel 3/1 – „Potom se stane, vyleji svého Ducha na každé tělo“.

Víme, že toto se POPRVÉ stalo o letnicích, ale my potřebujeme, aby se to stalo dnes, opět a znova, protože to, co toto vylití Ducha přináší, to je právě probuzení! A probuzení potřebujeme, potřebuje ho naše zem.

Pojďme se společně modlit za vylití Ducha svatého na naši zem!

Pojďme se společně modlit za probuzení!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *