Pokračujeme 8.

Proběhla kampaň s kanadským evangelistou a učitelem Johnem Huizingem. Shromáždění byly velmi příjemná, požehnaná. V pondělí jsme měli s Johnem seminář o posledních časech a byl skutečně inspirativní. Byly prezentovány názory a výklady, se kterými se běžně nesetkáváme. Jak správně vyhodnocovat různé pohledy:

1) Přísně vycházíme z Písma svatého – Bible. Veškerá argumentace musí vycházet z toho, co je napsáno.

2) Žádný náš výklad některých pasáží Bible nesmí odporovat, být v rozporu s jiným tvrzením Bible.

3) Co se týče posledních časů, existují body, na kterých se shodují všichni vykladači (chrám, antikrist, 7letá období rozdělené na 2x 3 a půl roku, vytržení). U ostatních údajů, zejména časových, musíme být opatrní, protože existuje řada možností.

4) Tvrzení, že některý výklad (ledajak fundovaný) je jediný možný a pravdivý, je typické pro sektáře, kteří se neumí vypořádat s otázkami a kritikou.

Proto považuji seminář za velmi užitečný. Byly prezentovány názory, respektovány námitky a bylo možné se vypořádat s otázkami. S některými otázkami jsme se vypořádali snadněji, některé zůstávají. A takto se formuje správný biblický světonázor, takto roste víra.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *