Pokračujeme – 20. týden

Správné pochopení a vztah s osobou Ducha svatého je rozhodující pro správné poznání Boha a pro to, jak křesťan prožije svůj život. Naneštěstí se zdá, že v této oblasti je více zmatku a nejasností jako v jiných. Na jedné straně se mnozí přidržují názorů, které vedou k opatrnosti a zabraňují správnému a intenzivnímu vztahu s Duchem svatým, na straně druhé dochází k nerozumnému vstupu do nadpřirozena, okultismu a k padělání duchovních darů. Tato fakta jsou hlavním důvodem, proč církev neumí expandovat tak, jak by bylo žádoucí. Co s tím dělat?

1) Je třeba povzbuzovat v sobě touhu po nadpřirozenu, hledat křest v Duchu svatém, naplňovat se, žádat duchovní dary a donášet ovoce. Špatné názory nebo negativní zkušenosti nás nemusí ovlivnit.

2) Je třeba důsledně odsoudit špatnou teologii, která je proti naplnění Duchem svatým, mluvení v jazycích atd. Námitky, které nepřející vznášejí, jsou stále tytéž, nebiblické a dají se zcela účinně vyvrátit systematickým vyučováním.

3) Jasným vyučováním zabránit mísení Ducha svatého s démony, jasně pojmenovat, co je okultismus, distancovat se od křesťanského mysticismu a nebát se pojmenovat proroctví, které se nenaplnilo, falešným.

4) Zachovejme maximální otevřenost vůči Duchu svatému, není žádný důvod obávat se modlitby v jazycích nebo naplňování se v kruhu stejně smýšlejících lidí. Když se na shromáždění vylévá Duch svatý, je třeba pít. Neboť když prosíme Boha, nedá nám nic špatné. „Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?“ (Lk 11,13)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *