Pokračujeme 41 . týden

V 3. Mojžíšově 23. jsou popsány biblické svátky – je jich sedm. Sobota, pak jarní svátky (Velikonoce, svátek Prvotin a svátek Letnic) a potom svátky podzimní (svátek Troubení, Smíření a svátek Stánků). V těchto svátcích je zakódován dokonalý plán spásy pro člověka.

Sobota

je naplněna v Kristu Ježíši. Když jsme uvěřili, vstoupili jsme do odpočinku, který sobota, jako konkrétní den v týdnu, nepřinesla. Když jsme se znovu narodili, vstoupili jsme do Krista, jsme občané nebes. V Kristu Ježíši můžeme prožívat sobotu každý den.

Velikonoce (Pesach)

je vzpomínka na to, jak vyšli z Egypta, a klíčovou roli hraje pesachový beránek, který byl zabit a jeho krev ochránila Izraelce od zhoubce, od smrti. Na Velikonoce umírá Beránek Boží Ježíš Kristus a tím byl svátek Pesach naplněn.

Svátek Prvotin

byl v první den po sobotě, který následoval po Velikonocích a byl naplněn vzkříšením Ježíše Krista, neboť Ježíš je prvotinou vzkříšení.

Svátek Letnic

byl přesně sedm týdnů od svátku Prvotin a naplnil se tím, že byl vylit Duch svatý. Svátek Letnic mluvil o sklizni a Duch svatý byl vylit právě proto, aby byla úspěšná žeň duší.

Všechny tyto svátky byly naplněny, není třeba se k nim vracet a důležitější než jejich slavení je, aby se realita, které byly předobrazem, naplno realizovala v našich životech.

Zmíněné svátky se naplnily dokonale a přesně.
Nyní prožíváme vzrušující období, kdy probíhají svátky podzimní. A proto je důležitější soustředit pozornost právě na ně. Přesněji řečeno, církev má soustředit pozornost na první z těchto svátků a to je Svátek troubení (Roš Hašana). Naplní se tehdy, když přijde Pán a církev bude vytržena do nebes. Prozkoumejme své životy a připravme se – bděme!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *