Pokračujeme 4.

Přijď na konferenci. Na konferenci bude skvělý služebník z jihoamerického probuzení Guillermo Prein, který bude sloužit na dvou shromážděních plus na shromáždění služebníků. Znovu chci podtrhnout, že k naplnění Božích plánů jsou potřební lidé. Bůh posílá lidi. Nejsilnější demonstrací tohoto principu je, že Bůh poslal svého Syna, aby se stal člověkem. Guillermo žije v probuzení – založil síť sborů, které zahrnují desetitisíce věřících. Díky Pánu. Názory, že probuzení je pouze svrchovanou milostí Všemohoucího, nejsou dobré. Od chvíle, kdy Ježíš řekl: „Jděte a čiňte mi učedníky,“ je probuzení vždy Božím plánem a projeví se tam, kde Bůh najde vhodné lidi – odevzdané lidi, modlitebníky, lidi, kteří budou kázat, snášet příkoří, prolamovat nepřízeň satana, náboženských představitelů i nepřízeň v moci postavených. Guillermo je takovým člověkem.

Uchop tento princip a přijď na konferenci osobně. Ve škole tě naučili, že ti stačí skripta, know-how, Bible však říká, že je potřebný člověk. Přijď a zasej svou osobu do probuzení. Pozorně poslouchej poselství, které Duch svatý prostřednictvím bratra Preina promlouvá. Na nedělním shromáždění položí na všechny věřící ruce.

Na konferenci také proběhne představení a ustanovení všech pastorů, presbyterů a vedoucích misijních skupin. Lidé! (Jsme důležití.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *