Pokračujeme 34. týden

Často slyšet názor, že Ježíš Kristus je významná náboženská postava na úrovni Buddhy, Mohameda nebo Krišny. Aby se toto tvrzení dostalo pod kůži i křesťanům, do tohoto seznamu se ještě přidá Mojžíš nebo Eliáš. Za těmito myšlenkami stojí duch antikrista, který zamlžuje a popírá velikost skutečného Mesiáše.

V čem je Ježíš Kristus jiný:

  1. Ježíš má svůj původ v nebi, narodil se z panny, Jeho Otcem je Bůh.
  2. Nikdy nezhřešil, a díky jeho nebeskému původu v Něm nepracoval dědičný hřích.
  3. Ježíš se stal Kristem (Christos – Pomazaný), neboť Ho k tomu pomazal Otec. Ostatní náboženští vůdci se snažili dosáhnout pomazaného stavu sami, což je nemožné.
  4. Ježíš byl nevinný, proto mohl vzít na sebe naše hříchy a zemřít za ně. Všichni ostatní zemřeli za hříchy své.
  5. Ježíš vstal z mrtvých. Oznámil to ještě před svou smrtí a proto vojáci důkladně hlídali hrob, aby se tělo neztratilo. Jeho zmrtvýchvstání je důkladně zdokumentované, neboť má své svědky. Všichni ostatní zemřeli a zůstali mrtví, Buddha dokonce zemřel na otravu houbami.
  6. Ježíš Kristus, Bůh a člověk, žije, proto s Ním můžeme mít společenství. Snažit se o společenství s lidmi, kteří pouze zemřeli (a nevstali z mrtvých), je okultismus, který vede do společenství se zlými duchy.

 

Ježíš Kristus JE výjimečný. Pokračujeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *