Pokračujeme 17.

Křesťanství by se mělo hlásit k hodnotám a hájit je. K jakým? Jsou to takzvané žido-křesťanské hodnoty – hodnoty konzervativní. Patří k nim:

1) Svobodné uctívání Boha – máme na mysli Boha Bible, Stvořitele a víru v Pána Ježíše Krista jako jedinou cestu k tomuto Bohu.

2) Duchovno-morální hodnoty vyjádřené v Božím slově.

3) Požehnaná rodina – pevný svazek muže a ženy, mnoho dětí, vlastní dům …

4) Právo dosáhnout požehnání – úspěch v práci, prosperující firma je hodnocena kladně.

5) Společenské pravidla – úcta k starším, ochrana slabých, pomoc potřebným. Také sem patří dodržování pravidel běžného života, jako jsou hygiena a oblékání. Jiné oblékání používáme do práce, na sport, do přírody na opékání slaniny. Na společenské události je vhodné formální oblečení: čím významnější událost, tím formálnější oblečení.

Tato pravidla byla vždy respektována a nikdy s nimi nebyl problém. Zničující úder dostali v druhé polovině minulého století při revoltě mladých lidí zvané hnutí hippies. Některé složky společnosti se z tohoto úderu dostali. Vysoký politik se nemůže oblékat a chovat jakkoliv, podobně je to i s manažerem v bance nebo ve špičkové firmě. V těchto oblastech lidé nemají problém podřídit se bontonu, co se týká chování a oblékání. Jediná oblast, která se s tím neumí vyrovnat, je církev. Co kdybychom se usilovali pozvednout církev na vyšší úroveň ve všech oblastech a nevymýšleli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *