Představujeme Církev víry milost Ostrava

Ostravský sbor vznikl z vize, víry a usilovné práce pastora Petra Kuby a jeho manželky Janky. Společně se služebníky z žilinského sboru pravidelně do Ostravy dojížděli budovat Boží dílo. Skupina věřících postupně rostla, takže 9. 9. 2012 byl oficiálně vyhlášen sbor Církve víry Milost v Ostravě. Církev za těch sedm let prošla neuvěřitelným vývojem. Počet členů z původních pár návštěvníků významne narostl a získali jsme též množství sympatizantů. Počátkem roku 2014 jsme v jedné z nejzalidněnějších částí Ostravy pronajali a zrekonstruovali prostory, které jsme už o tři roky později koupili. Během těchto let sbor navštívilo mnoho osobností současného probuzení jako je senior pastor církví Milosti Jaroslav Kříž, dále pak Dr. Peter Gammons, Alexander Peremot, John Huizing a naší zatím největší ctí bylo v dubnu letošního roku spoluorganizovat večer Ducha Svatého a ohně s Dr. Rodney Howard-Brownem přímo v Ostravě.

Ostravský sbor je charakteristický pevným jádrem vytrvalých, věrných, zapálených a usilovných služebníků a příjemnou, přátelskou atmosférou a otevřeností vůči každému návštěvníkovi. Tomu napomáhá také na vysoké úrovni provozovaná sborová kavárna, ve které po každé bohoslužbě mohou lidé posedět a budovat vztahy. Církev samozřejmě myslí také na rodiny s dětmi, takže během shromáždění je zajištěna dětská služba s bohatým programem.

CV Milost Ostrava je centrálním sborem, do kterého mnoho křesťanů ochotně dojíždí desítky kilometrů z míst jako je Havířov, Český Těšín, Opava, Valašské Meziříčí, Nový Jičín nebo Bruntál, aby se zapojili do sborového života. Každou neděli se scházíme ke společným bohoslužbám. Během týdne se konají sborové modlitby, skupiny, bohoslužby se zahraničními hosty či setkání studentů biblické školy. Jednou ročně se podstatná část členů sboru účastní jak celosborové dovolené určené pro křesťany z pražského, ostravského a žilinského sboru, tak také každoročního podzimního setkání služebníků, kde pastor hlouběji vyučuje na aktuální témata a předává vizi.

Jedním ze základních cílů naší církve je expanze. Proto neustále hledáme účinné způsoby evangelizace. Prakticky každé léto již několikátým rokem vycházíme do ulic a přinášíme lidem evangelium. Každoročně pořádáme na prostranství před naší budovou Dětský den, který je vyhlášený svou špičkovou úrovní, vysokou návštěvností a velmi příjemnou atmosférou jako stvořenou pro navazování vztahů s místními obyvateli. O Vánocích jsme u obchodního komplexu poblíž sboru rozdávali punč a bavili se s lidmi o Bohu. Jeden z bratrů letos na jaře přijal vizi pro jednodenní intenzivní evangelizační kampaně ve čtyřech moravských městech – Přerov, Olomouc, Valašské Meziříčí a Ostrava. Společně s místními věřícími a slovenským týmem Harvest of Grace bratři a sestry z Ostravy přinášejí zvěst o Kristu hledajícím a podporují růst církve v těchto městech. Kromě kampaní je naším cílem zakládat misijní stanice, prvotinou je skupina ve Valašském Meziříčí, kam pravidelně dojíždějí bratři sloužit.

logos-05-2019-ostrava-2.jpg

Pastor Peter Kuba

Z aktuálního dění stojí za to zmínit, že začátkem roku byli ustanoveni starší sboru. Kromě pastora se tedy na vedení ostravské církve podílejí tři výjimeční a povolaní bratři. Pastor vnímá rok 2019 jako rok přípravy pro ostravský sbor. Je třeba se zmobilizovat a usilovat o kvalitu ve všech službách, konkrétně ve chválách, mediální službě a v péči o nově příchozí a obrácené.

Plánem pro letošní podzim je dokoupit další část prostor, které během příštích několika let zrekonstruujeme v moderním stylu po vzoru rostoucích, zahraničních megasborů. Nechceme zůstat pozadu ani v mediální oblasti, proto od května můžete najít milost.ostrava také na instagramu.

Církev víry Ostrava jako každá rostoucí a svobodná církev prošla v minulosti turbulencemi. Nicméně nyní jsme již v plném nasazení, v plné setbě a v plné žni, „usilujeme zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje“ Efezským 4,3.

Ostrava díky pastorovi i celkovému zaměření společenství církví Milost nebyla, není a nikdy nebude sborem, který se spokojí s úspěchy, kterých již dosáhl. Plně se ztotožňujeme s velkými vizemi a plány, soustřeďujeme se na získávání učedníků. Jak by řekl náš pastor: „Veľké veci uvidíme!“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *