Pokračujeme 37. týden

Ve Starém zákoně byly tři úřady, do kterých museli být lidé pomazaní – a to úřad krále, proroka a kněze. Prostřednictvím nich vedl Bůh izraelský národ.

Všechny tyto úřady předznamenávají příchod Mesiáše. V osobě Pána Ježíše Krista jsou obsaženy všechny tři úřady – Je Nejvyšším Králem, Prorokem i Knězem.

1. Král

Ježíš přišel na zem jako sluha, jako dítě. Nyní je oslaven a sedí po Boží pravici. Nevrátí se jako sluha, ale jako Pán, kterému bude vše podřízeno. V budoucnu se naplní slovo:

Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.(Zj 19,16)

2. Prorok

Nejen, že Kristus je předmětem mnoha proroctví, které obsahují Písma, ale také sám je nejvyšším Prorokem. Proto musíme pečlivě studovat a brát vážně, co Pán řekl o budoucnosti. Není třeba donekonečna se zabývat konspiračními teoriemi, ale posilovat se tím, že Pánova slova se do puntíku naplní.

3. Kněz

Pán Ježíš je naším Prostředníkem a Zástupcem před Bohem Otcem. Ve Starém zákoně stáli za lid před Bohem pouze Levité, kteří museli dokázat svůj rodokmen a výraznou postavou z nich byl Velekněz. V Novém zákoně je Nejvyšším Knězem Pán Ježíš Kristus a věřící v Něho jsou kněžími, kteří slouží modlitbami na tomto světě.

…sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu.(1Pt 2,5)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *