Turecko 2019

Odkaz do 7 sborů – Zuzana Iliašová

2.10.2019 se vydalo 42 nadšenců s pastorem Martinem Mazuchem po stopách apoštolů Pavla a Jana do Malé Asie. Navštívili jsme 7 míst, do kterých se nese stále aktuální odkaz v biblické knize  Janova Zjevení.  Města leží na území západní části Turecka blízko Egejského moře, proto se tato část Turecka nazývá Egejská. Řekové zde zakládali nová města a později je dobyli Římané. Turecké kmeny dorazily na toto území v 11.- 13.století. Turecko, které je významné z biblického hlediska, sehraje ještě důležitou roli v dějinách lidstva. Zjevení je prorocká kniha Nového zákona. Apoštol Jan přijal toto zjevení od anděla, kdy byl ve vyhnanství na ostrově Pathmos v letech 94-96 n. l.

1. den našeho zájezdu jsme strávili cestováním, ale stálo to za to. Z Vídně jsme letěli do Istanbulu a odtud druhým letem do Izmiru. Pak jsme se přesunuli autobusem do moderního hotelu ARIA Claros u města Kusadasi. Hotel je situován v pěkném prostředí u moře.

3.10.2019 jsme navštívili Pergamon a Smyrnu, dvě silná místa. Pergamon je slavné starověké řecké město posazené na vyvýšeném místě, odkud je skutečně nádherný výhled. Síla toho místa je hmatatelná i dnes. V Pergamonu se nachází nejstrmější divadlo světa. Viděli jsme antické sloupy velké knihovny, velkolepý Traianův chrám, světoznámé rehabilitační centrum, svatyni boha léčitelství – Asklépia i tržnici. Procházeli jsme se místy, kde byly kdysi uloženy zlaté poklady. Hned, jak jsme vešli do Pergamonu, jsme se ptali na „trůn satanův“. Jedná se o Velký Diův oltář, který byl přenesen do Berlínské muzea. V odkazu do Pergamonu Bůh vyčítá sboru, že do církve nechali proniknout falešné učení, které On nenávidí. V Pergamonu byl zabit i Boží služebník Antipas. Bylo zde velmi silné zastoupení kultů různých pohanských bohů. Velkou zkouškou pro křesťany bylo uctívání císaře. Navzdory všem obtížím se mnozí křesťané nadále hlásili k Božímu jménu, pevně držely svou víru a zůstali věrní.

Město Smyrna je dnešní Izmir. Nachází se na břehu Egejského moře a je 3. největším městem Turecka. Má 4 miliony obyvatel. Díky Řekům se Smyrna stala významným centrem kultury, obchodu a důležitým přístavním městem. V období Římské říše zde byla velká komunita křesťanů. Smyrna je obrazem pronásledování a utrpení. Bůh křesťanům ve Smyrně nic nevyčítá, jen je povzbuzuje: „Buď věrný až do smrti!“ Křesťané byli mučeni, vězněni a zabíjeni pro jméno Ježíš. Věřící té doby byli velmi chudou nejnižší vrstvou společnosti, ale Bůh je pochválil a nazval bohatými. Biskup sboru ve Smyrně, Polykarp, byl za svou víru upálen zaživa. Vykopávky starobylého města jsou nyní obklopeny moderními budovami. Ve Smyrně jsme viděli původní pramen a vodovod, ze kterého kdysi pili naši bratři a sestry.

4.10.2019 jsme navštívili města Thyatiry, Sardy a Filadelfii. Měli jsme krásný slunečný den ideální na cestování. Thyatíry se nacházejí ve vnitrozemí, v minulosti ležely na křižovatce důležitých dopravních cest, proslavily se obchodem. Byly známé zpracováním vlny, výrobou oděvů, barvením látek purpurovou barvou. Dnes se město jmenuje Akhisar, v jeho centru jsou vykopávky starobylých Thyatir. Potkali jsme tu výpravu křesťanů z Brazílie. Z Thyatir pocházela Lýdia, obchodnice s purpurem, která se obrátila na kázání apoštola Pavla. Na každém biblickém místě jsme měli krátký výklad od průvodkyně Stáni a dlouhý výklad od pastora Martina Mazucha. Odkaz do Thyatír je zaměřen proti působení ducha Jezábel.

Synagoga v Sardách

Přibližně 45 km směrem na jih od Thyatir se nacházejí Sardy. Město významně pozvedl král Kroisos, který z řeky Hermos těžil zlato. Sardy byly bohatým městem, okolní půda byla velmi úrodná. Obyvatelé Sard vedli pohodlný a spokojený život, proto ztratili ostražitost. Vojáci perského krále Kýra II. přišli náhle a nečekaně na nepřipravené město v roce 547 před n. l .. Pevnost na kopci byla nehlídaná, a proto nepřítel velmi snadno získal Sardy. Proběhlo zde několik válek a v roce 17 n. l. silné zemětřesení. My jsme viděli v Sardách uličku s původními obchody, zachovalé antické toalety, synagogu z 3.století s krásnými podlahovými mozaikami a nádherné gymnázium z dob římských císařů. Potom jsme navštívili pozůstatky chrámu Artemis. Odkaz do Sard vyzývá k bdělosti.

Den jsme zakončili návštěvou Filadelfie (dnešní město Alasehir). V centru odkazu do Filadelfie jsou dveře, a když jsme přišli, byly zavřené, neboť v pátek se místnímu obyvateli vidělo za dobré jít domů dříve. Část baziliky svatého Jana z roku 600 n. l. a zbytky antických sloupů jsme viděli přes zavřenou bránu. Naproti stojí mešita a před ní chlapci hráli fotbal. Za námi přišla výprava z Koreje. Filadelfia byla založena v 2.století před n. l. za vlády krále Attala II., nazývaného Philadelphos. Philadelphos doslova znamená „ten, kdo miluje svého bratra, bratrská láska“. V této oblasti byly velmi časté zemětřesení. Udává se, že obyvatelé Filadelfie žili v neustálém napětí z hrozby zemětřesení a často museli rychle opouštět své domovy. Proto nechávali dveře svých domů stále otevřené. Dveře reprezentuje v odkazu do Filadelfie Pán Ježíš Kristus. Přes otevřené dveře na nebi přichází na zem nový vítr Ducha Svatého. Bůh touží, aby skrze evangelium bylo zachráněno mnoho lidí a aby se šířila bratrská láska.

Filadelfie

5.10.2019 jsme vyrazili do města Laodicea a potom do Pamukale. Laodicea se nachází 6 km od města Denizli. Antiochos II. Theos město ve 3. století před n. l. přestavěl a pojmenoval ho po své manželce Laodicea. V překladu to znamená „soud lidu nebo spravedlivý lid“. Laodicea byla velmi bohatým městem. Těžila ze své polohy na křižovatce obchodních cest v úrodné oblasti, kterou protékaly zlatonosné řeky. Ze vzácné ovčí vlny se zde vyrábělo luxusní černé sukno – znamení blahobytu. Laodicea byla celosvětově známá výrobou léčivé oční masti. Proslavila se i jako lázeňské město. Neměla však vlastní zdroj pitné vody. Z Hierapoli se sem přiváděla horká voda dlouhým akvaduktem. Nakonec voda zůstala vlažná. V této oblasti byly také časté zemětřesení. V roce 61 n. l. bylo město zcela zničeno zemětřesením. Obyvatelé z Laodiceji odmítli pomoc římského císaře a z vlastních zdrojů obnovili město. V Laodiceji jsme kráčeli po původní cestě z mramoru, viděli jsme krásné antické sloupy chrámů, lázně, antické divadlo v kopci, které vybudovali Řekové a místo, kde se setkávala církev. V geometrickém středu budovy byla kazatelna, podlaha byla vykládaná nádhernou mozaikou. Zachovaná křtitelnice je malý bazén se schody, kde se křtilo úplným ponořením člověka do vody. V Laodiceji jsme se setkali s turisty z Koreje, kteří prosili pastory A. Šestáka a P. Kubu o fotku a byli zvědaví, z jaké země jsou takoví vysocí muži. Odkaz do Laodiceje je výzva zanechat vlažnost a rozhorlit se, je obrazem posledních dob. Z Laodiceje jsme se přesunuli do Hierapolis. Bylo to velké a významné lázeňské město s termálními léčivými prameny. Viděli jsme akvadukt, který vedl vodu do Laodiceje, nádherné antické divadlo, místo na kopci, kde se setkávala církev, kde je i hrob Filipa. Někteří se byli podívat i v Nekropoli. Navštívili jsme světoznámé Pamukale -přírodní terasovitý vápencový útvar na kopci vytvořen tečením termálního pramene vody. Večer jsme se vrátili do svého prvního oblíbeného hotelu.

Pohled na Laodiceu

V neděli 6.10.2019 jsme zamířili do města Efes. Odkaz do Efesu byl napsán jako první, my jsme ho navštívili jako poslední sbor. Měli jsme krásný slunečný den. List do Efesu hovoří o obnovení první lásky. Město Efes má bohatou historii. Celkově byly až 4 Efesy (město se opakovaně stěhovalo). První zmínky jsou již v 2. tisíciletí před Kristem, v 10. století před n. l. město založili Řekové. V době Římské říše byl Efes hlavním městem provincie Asie. Je to krásné město. Viděli jsme sídlo prokonzula, medicínské centrum i Hadriánův chrám. Chodníky jsou uměleckým dílem, vykládané mozaikou. Nádherným skvostem je Celsova knihovna, která v minulosti obsahovala 200 000 papyrusových svitků. Klíma, kterou vybudovali její stavitelé, funguje dodnes! V Efesu žil a 2 roky vyučoval apoštol Pavel, který zde porazil duchovní mocnosti temnosti a zlomil sílu velkých pohanských kultů. Apoštol Pavel založil sbor, který později vedl apoštol Jan. V Efezu jsme navštívili divadlo z 3.století před n. l. s kapacitou 25 000 míst, kde kázal apoštol Pavel. Zde rozzuřený dav křičel: „Velká je Diana Efeská“. S úctou k apoštolu Pavlovi jsme si tu přečetli Boží slovo a učinili jsme prohlášení: „Velký je Ježíš Kristus z Nazareta!“ Prošli jsme slavnou mramorovou Arcadiovou ulicí, která kdysi vedla k přístavu, dnes vede na zelenou louku. Efes č. 3 je v současnosti vzdálený 7 km od moře! Za uplynulé století byl přístav zcela zanesený nánosy řeky. Efes se přestěhoval na kopec Aysaluk, kde žili křesťané a zde jsme navštívili kostel z Byzantské doby a hrob apoštola Jana. V Efesu byl silný kult uctívání bohyně ženského rodu. Řekové uctívali Artemis, kterou Římané nazývali Diana efeská. Chrám bohyně Artemis byl považován za jeden ze 7 divů světa. V roce 356 před n. l. chrám zničil úmyslně založený požár, kněží tehdy ukradli zlaté poklady. Po obnovení chrámu byl úplně zničen silným zemětřesením a nezůstalo po něm nic. Aby turisté věděli, kde stál slavný chrám, vztyčili na původním místě 1 vysoký sloup, a na něm si čápi udělali své hnízdo.

Církev v Efesu

Po návštěvě Efesu jsme absolvovali zastávku ve zlatnictví, kde vypukla nákupní horečka, které většina podlehla. Měli jsme možnost vidět polodrahokam Sultán, který mění svou barvu v závislosti na osvětlení. V kožešnictví jsme absolvovali módní přehlídku trendových oděvů z kůže. Nejatraktivnější modely na molu profesionálně předvedli pastor M. Mazuch a sestra M. Ovčárová. Právem si získali nejsilnější potlesk publika. Poslední 2 dny jsme měli volný program. Někteří odpočívali u moře, jiní nakupovali v Kusadasi. Ve středu 9.10.2019 jsme se brzy ráno vydali na cestu domů.

Tento zájezd byl velmi dobrý a doporučuji ho každému, kdo touží poznat pravá biblická místa a lépe porozumět odkazu Bible. Všechny archeologické nálezy potvrzují, že Bible je pravdivá. Na zájezdu jsme poznali nové bratry a sestry z našich sborů v Čechách a na Slovensku. Upevnili jsme stará přátelství, příjemně jsme strávili společný čas. Atmosféra zájezdu byla jedinečná, nesla se v lehkém tónu. Posílili jsme se ve víře a odnesli jsme si v srdci silný dotek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *