Pokračujeme 21.

“Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh.“ (Kor. 3/6)

I poslední konference byla skvělá. Mimo standardního průběhu, jako jsou požehnané chvály, kázání a přítomnost Svatého Ducha, byla konference zajímavá množstvím lidí. Byla největší účast, pokud nepočítáme taková mimořádná shromáždění, jako byla ta s D. Kolendou, S. Némethem a G. Preinem. Ukázalo se to, co stále říkám – když sejeme, uvidíme i žeň. Na každé konferenci křtíme desítky lidí (na této to bylo 54), mimoto křtíme i ve sborech, neustále se káže a, díky Bohu, v církvi pravidelně vidíme, jak lidé přicházejí přijmout Ježíše Krista jako svého Pána. Bůh je Bohem růstu, a když tomu věříme a splníme všechny podmínky, které klade Boží slovo, když sejeme a zaléváme, uvidíme růst. Připravte se v církvích na přijetí nových bratrů a sester.

Jedním ze způsobů, jak zalévat zasazené slovo, je Biblická škola. Uvidíme, kolik lidí se zaregistruje, ale vypadá to, že to bude kolem 600 věřících. Skvělé.

Děkuji všem, kteří vytrvale pracují na žni. Ať vám sám Všemohoucí Bůh odplatí za vaši snahu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *