Reportáž z návštěvy Alexe Peremota

Alex Peremot v Olomouci

Ve čtvrtek 14.9. navštívil náš sbor vzácný host a evangelista Alex Peremot z Lotyšska.

Vzhledem k tomu, že naši církev v Česku i na Slovensku navštívil již v minulosti, věděli jsme jak jeho služba probíhá a že se můžeme těšit na velké věci, které bude Pán konat.

Bohoslužba začala veselými a dynamickými chválami, které postupně přešli do uctívání. Přítomnost Boží slávy byla stále větší a silnější.

Během uctívání se Alex ujal chválení Pána zpěvem doprovázené hraním na klávesy, které bylo velmi pomazané. Bůh říká, že přebývá na chválách svého lidu…a přesně toto jsme zažili velice intenzivně….

Po několika hodinovém uctívání a užívání si přítomnosti nebe se Alex začal modlit za lidi. Položil před život člověka nejednu výzvu, která se týkala obnovy, navrácení se do první lásky. Mnoho lidí vyzvu přijalo a věříme, že Pán bude konat velké věci.

Lucie Brablecová

Alex Peremot v Olomouci
Alex Peremot v Olomouci
Alex Peremot v Olomouci
Alex Peremot v Olomouci

Alex Peremot v Ostravě

Ve čtvrtek 21.9. naštívil ostravský sbor pomazaný služebník Alex Peremot. Alex je zakladatelem hnutí Zamilovaní do Ježíše v Lotyšsku. Hodně cestuje a žehná sbory pomazáním, které skrze něj proudí.

V kázání zmínil několik klíčových myšlenek. Zabývali jsme se se příběhem o studnách z Genesis 26. „Kopej studny, kopej hluboko, protože je třeba, aby to někdo dělal, takto přijde probuzení na Moravu.“

Bratr Alex měl také na srdci důležitost lásky k bližnímu a odpuštění. „Jen když máme dobrý postoj k ostatním a neodpuštění nám nebrání, můžeme přijmout vše, co pro nás Pán má.“

Závěrem kázání podpořil službu pastora a na příběhu z 2. Královské, 4. kapitoly, ukázal, že máme ctít a podporovat Boží povolané služebníky.

Celé shromáždění probíhalo ve velmi radostné atmosféře, Duch svatý se pohyboval, uctívali jsme Boha. „Pán hledá lidi, kteří ho budou uctívat. Když budeš uctívačem, On sám si tě najde a požehná tě.“

Tímto děkujeme Alexovi za jeho službu i odkaz.

Hana Bordovská 

Alex Peremot v Ostravě
Alex Peremot v Ostravě
Alex Peremot v Ostravě
Alex Peremot v Ostravě

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *