Evangelizační koncert chválicí skupiny Bezkompromisu v Norsku…2. část…

…Rozhovor s pastorem Raymondem Urne

Druhou část reportáže bychom rádi věnovali rozhovoru s pastorem církve Asker Sentermenigheten (Asker – centrum církve). Jak už jste si mohli všimnout, první část se věnovala reportáži z koncertů.

Pastor Raymond Urne

Můžete se nám krátce představit?

Jmenuji se Raymond Urne. Je mi 46 let. S manželkou Anette máme 3 děti v rozmezí 17 až 23 let. Jsem pastorem církvi Sentermenigheten (Centrum církve) v městě Asker. Toto město je jakýmsi předměstím Oslo – hlavního města Norska.

Můžete nám více přiblížit sbor, který vedete?

Sentermenigheten je letniční církev, která patří do evropské denominace církve Slovo života (Word of life). Naším cílem je proklamovat Boží slovo a činit nové učedníky pro Krista. Církev vznikla v roce 1994, na jejím vzniku se podílel můj otec – dnes už emeritní pastor OleBjorn Urne. V roce 1999 jsme dostali milost postavit vlastní budovu. V dnešní době je církev multikulturní, církev navštěvují lidé různých etnik. Máme i misijní činnost, podílíme se na křesťanských misích např. v Indii či Nepálu.

Jak jste poznal Boha? Jak jste se obrátil?

Vyrůstal jsem v křesťanské rodině, takže víra v Boha byla pro mě samozřejmá. Křesťanská víra patřila k pevným základům naší rodiny. Avšak v teenagerském věku jsem několik let lavíroval mezi biblickým způsobem života a životním stylem, kterým žili mí kamarádi. Shledal jsem, že se ve mně střídají dvě osoby podle situace a prostředí, kde jsem se právě nacházel. Moc mě to trápilo. Nebyl jsem natolik vřelý, abych se hlásil k Ježíši. Když mi bylo 17 let, zažil jsem Boží dotek na křesťanském táboru. Vydal jsem svůj život Ježíši. Byl jsem očištěn od mých hříchu a od toho momentu mé srdce patřilo Ježíši.

Jak tedy došlo k tomu, že jste se stal pastorem?

Když jsem vydal svůj život Ježíši, cítil jsem zoufalou potřebu Boží vůle v každodenním životě. Modlil jsem se a volal po síle být pevným křesťanem mezi nekřesťanskými kamarády ve škole. Rozhodl jsem se číst Bibli. Když jsem jí četl, Duch svatý mi zjevoval slovo. Bylo to úžasné. Takže jsem v čtení horlivě pokračoval. Během studování slova, mi Bůh proměňoval srdce. Moje důvěra v Boha rostla, takže jsem směle svědčil a mluvil o Bohu s kamarády. Poslední rok na střední škole jsem si moc přál hlásat evangelium. Takže místo studia na univerzitě jsem se rozhodl stát se součástí evangelizačního týmu, který hlásal evangelium na ulicích či ve školách. Této práci jsem se naplno věnoval přes dva roky. V tom čase jsem slyšel volání jít do služby. Církev Sentermenigheten vznikla v roce 1994. Moje služba byla v pozici vedoucího mládeže. Po deseti letech služby jsem se stal starším sboru, až v roce 2013 jsem přijal pozici pastora církve. Mám v srdci víru v to, že uvidíme přicházet nové lidi ke Kristu, kteří se zabudují do církve. Mám víru, že každá sociální, či jiná skupina bude zasažena evangeliem, které změní lidské životy.

Na závěr bychom se také zeptali na samotný evangelizační koncert…

Jaké jste měl dojmy z této akce?

Myslím, že se celá akce vydařila. Bylo povzbudivé uctívat Ježíše společně. Naprosto skvělý byl venkovní koncert v centru Askeru, který nám pomohl prezentovat církev mezi tamějšími obyvateli. Jelikož v záři proběhnou v Norsku komunální volby, ve městě stojí volební stánky politických stran. Nachází se hned vedle pódia, kde koncert proběhl. Takže mnoho lokálních politiků slyšelo křesťanský koncert a také získali větší povědomí o církvi. Věříme, že koncerty měly pozitivní efekt na nevěřící, kteří si přišli vyslechnout moderní hudbu. Na koncertech zaznělo mnoho hezkých pomazaných písní, skrze něž jsme mohli pocítit přítomnost Ducha svatého.


Raymod Urne s manželkou Anette a kapelami

Dobrý dojem na nás zanechaly také samotné kapely, způsob, jakým chválili a uctívali na pódiu. Byla za nimi vidět tvrdá práce, pokora a vděčnost. Moc si vážíme toho, že jsme mohli společně strávit příjemný čas. Obě kapely výborně prezentovaly vaši církev. Byli jsme moc požehnaní návštěvou. Jsme vděčni Bohu a také našim návštěvníkům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *