Věřící tolerantnější než ateisté

Ateisté a agnostici věří, že jsou tolerantnější a otevřenější než věřící lidé – ale skutečnost je zcela jiná.

Nová studie Belgické katolické univerzity v Lovani ukázala, že věřící lidé jsou tolerantnější k jiným názorům než ateisté.
Studie nazvaná „Jsou ateisté dogmatici?“ zkoumala názory 788 lidí ve Velké Británii,
Autoři studie, Filip Uzarevic, Vassilis Saroglou, a Magali Clobert, publikovali své výsledky 27. dubna v odborném časopise Personality and Individual Differences.

Mezi dotazovanými bylo 302 ateistů, 255 křesťanů, 143 agnostiků (domnívají se, že poznat pravdu není možné), 37 buddhistů, 17 muslimů a 3 Židé. Padesát jedna účastníků uvedlo „jiné náboženství“.

Výsledky ukázali, že ateisté a agnostici věří, že jsou mnohem otevřenější než věřící lidé, ale ve skutečnosti projevují méně tolerance k odlišným názorům a přesvědčením. Oproti věřícím prokázali sice nižší míru „vědomého dogmatismu“, ale vyšší míru „subtilní intolerance“. Jinými slovy, ateisté si nejsou vědomi toho, že by se dogmaticky drželi svého názoru, ale v konkrétních případech mají problém tolerovat opačný názor. Věřící lidé na rozdíl od nich „lépe vnímají a zpracovávají odlišné názory“.

Dále se ukázalo, že síla přesvědčení o ateismu či náboženství je přímo úměrná míře intolerance. Uzarevic řekl v rozhovoru pro PsyPost, „Hlavním poselstvím výzkumu je, že bigotnost není jen problémem věřících.“

„Inspirace pro výzkum přišla, když jsem si uvědomil, že přestože ve veřejném prostoru zaujímají jak konzervativně-náboženské, tak liberálně sekulární skupiny stejně ostrá a nesmiřitelná stanoviska, většinou jsou jako „úzkoprsí“ a „netolerantní“ označováni jen zastánci konzervativního názoru.“

„Názor o bigotnosti věřících a otevřenosti nevěřících dominuje i v psychologické literatuře. Když jsme se začali zajímat o toto téma, začali jsme se ptát: Je správné považovat věřící automaticky za bigotní, anebo bychom raději měli prozkoumat jednotlivé aspekty intolerance a jejich vztah k (ne)víře?“

„Podle našich výsledků vztah mezi náboženstvím a odmítáním jiných názorů závisí na jednom aspektu intolerance. Nevěřící jsou si ve srovnáním s věřícími méně jisti v tom, když se mají vyslovit o síle svého přesvědčení. Na rozdíl od věřících jsou mnohem více otevření přiznat, že to možná není tak, jak si myslí.“

„Na druhou stranu a poněkud překvapivě, když se měli nevěřící vyjádřit ke konkrétnímu výroku, který se lišil od jejich přesvědčení, tehdy ukázali menší otevřenost než věřící. V kostce se dá říct, že bigotnost není jen náboženským fenoménem a že nevěřící v ní někdy přímo excelují.“

Uzarevic zmiňuje i některé limity svých zjištění. Výzkum byl proveden on-line na malém vzorku evropské populace a proto se nedá říci, zda výsledky platí obecně, anebo pouze pro západní Evropu. Autoři nicméně doufají, že jejich práce bude podnětem k dalšímu výzkumu a diskuzi.

 

Článek Chany Roberts přeložen z www.israelnationalnews.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *