Večer Ducha Svatého a ohně

Návštěva Rodneyho Howarda-Browna byla spojena s velkým očekáváním. Těžko říci, zda se více těšili ti, kteří už zažili jeho službu loni v Bratislavě, anebo ti, kterým první návštěva utekla a nyní měli první příležitost ho vidět a slyšet naživo.

V podvečer 5. dubna se do Ostravy vydaly stovky věřících z Čech i Slovenska. Už samotné prostředí, ve kterém se shromáždění konalo, napovídalo, že půjde o výjimečnou akci. Budova konferenčního centra stojí uprostřed areálu bývalých železáren. Zvenku je záměrně ponecháno rezavé potrubí a plechy, ale vevnitř se skrývá zcela moderní interiér v industriálním stylu. Jen pro zajímavost, budova získala v roce 2013 titul Stavba roku. Bez obav můžeme říct, že církev už vyšla z undergroundu.

Bohoslužba začala tak, jak jsme zvyklí – modlitbou a chválami, tentokrát v podání hudební skupiny ze Žiliny. Po chválách se ujal slova senior pastor Jaroslav Kříž. Přivítal návštěvníky a krátce nastínil pozadí dnešního setkání.

Jako církev stojíme na křižovatce, před vstupem do další etapy své existence. Budova a technické zvládnutí konference ukazují, že po technické stránce jsme dorostli tak, že můžeme pořádat bohoslužby moderním, inovativním a kreativním způsobem, který bude zajímavý pro širší společnost, nejenom pro křesťanskou subkulturu. Samotná modernizace a technická zručnost ale nejsou podstatou růstu církve. Klíčová je Boží přítomnost a pomazání na bohoslužbě. Proto je velice důležité, že máme příležitost mezi sebou přivítat tak pomazaného Božího služebníka, jakým je Rodney Howard-Browne.

Ještě než se tak stalo, přišel na pódium pastor Eric, jeden z členů Rodneyho týmu, který vnesl do sálu atmosféru amerického megasboru. Za pomoci krátkého videa představil vizi a službu pastora Brownea, povzbudil ke štědrosti při dávání do sbírky a prozradil i něco z programu probíhající kampaně. Během tří týdnů káže Rodney Howard-Browne v 17 zemích převážně jižní a východní Evropy, přičemž Česká republika je jedenáctá v pořadí. Zatímco pastor Rodney cestuje a káže, v jeho domovském sboru probíhají celonoční modlitby za Evropu. Jejich viditelným ovocem je 4500 spasených lidí během dvou týdnů.

Pastora Erica vystřídaly nádherné americké gospely a po nich se už ujal slova hlavní host večera. Poselství pastora Rodneyho bylo jednoduché, ale velice silné. Pokusíme se na pár řádcích shrnout jeho hlavní myšlenky.

Jan Křtitel prohlásil, že on sám křtí sice vodou, ale po něm přijde někdo větší – Ježíš, který bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Jan tedy charakterizuje Ježíšovu službu jako službu Ducha a ohně. Je fascinující a zároveň smutné, jak mnoho církví tento základní fakt přehlíží. Když křesťané říkají, že Ježíš tě chce spasit, říkají jen polovinu pravdy. Ano, Ježíš tě vskutku chce spasit, ale také tě chce pokřtít Duchem Svatým a ohněm.

Moc a oheň Ducha Svatého nejsou volitelná výbava křesťanského života, ale jeho podstata. Moc Ducha Svatého je pro církev tím, čím je pro auto motor. Boží plán pro církev 21. století je stejný jako pro církev 1. století – nejprve přijmout moc Ducha Svatého a potom vyjít ven a kázat. Moc není na to, aby zůstala v církvi, ale abychom ji vynesli ven do ztraceného a umírajícího světa.

Zatímco Rodney mluvil, Bůh potvrzoval jeho slova silným pomazáním, které bylo doslova hmatatelné v celém sále. Během kázání byly slyšet spontánní výbuchy smíchu a radosti. Mnoho lidí přijalo osobní povolání a zjevení.

Vrcholem shromáždění byla výzva k vydání života Kristu nebo k navrácení se k Bohu. Na výzvu zareagovaly stovky lidí, které Rodney vedl v modlitbě a poté se modlil i za křest Duchem Svatým a ohněm.

Bývá zvykem, že shromáždění v tomto bodě končí, ale Rodney vyzval přítomné, aby se znovu usadili a společně s pastorem Ericem ještě vyučoval o důležitosti kázání evangelia. Tak i prakticky zdůraznil jádro svého kázání. Nestačí jen, že jsi něco přijal, ale je důležité, abys to přijaté dále předal. Pokud jsi přijal evangelium a znovuzrodil se, můžeš hned jít a kázat dalším. Pokud jsi přijal moc Ducha Svatého, jdi ven a použij ji, abys mohl přijmout ještě víc.

Zejména bratři a sestry z České republiky byli povzbuzeni Rodneyho proroctvím, že do tří let bude Česká republika proměněna díky církvi. Celá společnost, všechny její vrstvy až po nejvyšší budou zasaženy křesťanstvím. Jestliže naše reportáž začínala očekáváním, očekáváním i končí. Věříme, že uvidíme velké věci, a nemůžeme se dočkat, až osobně budeme jejich součástí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *