Uprchlíci přicházejí ke Kristu

Následující článek je přeložen z webu Maoz Israel, židovské mesiánské organizace, která se kromě charitativní činnosti v samotném Izraeli nyní věnuje také pomoci uprchlíkům.

Na podzim loňského roku organizace rozdávala potraviny, oblečení a Bible syrským uprchlíkům v Jordánsku, Libanonu a Turecku. Autorem článku je izraelský Arab, křesťan, který se vydal sloužit uprchlíkům. Z bezpečnostních důvodů neuvádí pod článkem své jméno.

Evangelisté, kteří káží evangelium muslimům, se nyní nejvíce věnují utečencům. Válka totiž způsobila, že mnozí muslimové považují za příčinu svého utrpení a bezvýchodné situace právě islám. Řešení své osobní krize pak vidí v křesťanství, protože se setkávají s křesťanskými dobrovolníky, kteří přijíždějí, aby jim zadarmo pomáhali. Muslimové pozitivně reagují na lásku, kterou jim křesťanští pracovníci projevují. Arabsky mluvícím křesťanům, kteří mohou cestovat bez víza do Evropy, se otevírají dech beroucí možnosti. Válka způsobila, že tisíce muslimů opouští islám a následuje Krista. Díky naší službě mezi kurdskými uprchlíky ze Sýrie rostou domácí kurdské církve v Turecku.

Muslimští uprchlíci v Řecku – v zemi, kde může být svobodně kázáno evangelium
pred-reckym-parlamentem

Situace v Řecku je horší než kdy předtím. Na vlastní oči jsem viděl, jak lidé žijí a spí v athénských ulicích, nejvíce naproti řeckému parlamentu a také na ostrově Kos. Lidé používají městské parky na spaní i jako toalety. Řecko je jejich první zastávkou na cestě z muslimského světa ke svobodě, ale vláda země, která trpí hospodářskou krizí, pro ně nedělá vůbec nic. Pokud vím, žádná z církví, které se nachází v Aténách, zatím s uprchlíky nijak nepracuje. Možnosti jsou přitom opravdu nekonečné, především díky svobodě kázat evangelium.

Chtěl bych pomáhat nakrmit děti i dospělé, přivážet teplé oblečení a zdravotnický materiál a pomáhat dětem překonat traumatické zážitky ze Sýrie nebo z cesty na člunech do Řecka. Konečným cílem je sdílet Ježíšovu lásku s těmito drahými muslimskými uprchlíky. Plánujeme spolupracovat s řeckými církvemi a vytvořit zde trvalou misii.

Ahmad našel pravého Boha – a nový domov
ahmad

Ahmad je mladý muž ze Sýrie, který ztratil domov a spal na ulici přímo před naším hotelem. Utíkal před válkou, stejně jako mnoho dalších Syřanů. Jeden člen našeho týmu ho vzal k holiči, koupil mu nové oblečení, dal mu jídlo a požádal ho, aby strávil jeden den s námi. Na místě, kde jsme potkali Ahmeda, jsme narazili na domácí skupinu 45 lidí – většinou kurdských křesťanů ze Sýrie a několika Egypťanů a Maročanů.

Ahmed byl s námi a slyšel ohromující příběhy o tom, jak muslimové uvěřili v Ježíše! To ho šokovalo. Láska, které se mu od nás dostalo, ho přemohla. Řekl nám: „ Vy křesťané nám pomáháte, zatímco muslimové nás zabíjejí a vyhazují z domova.“

Ten večer mě jeden bývalý muslim z Egypta požádal, abych ho pokřtil a já s radostí souhlasil. Na pláž s námi šlo dalších jedenáct lidí včetně Ahmada a jeden věřící Maročan si s ním povídal o Bohu. Předtím, než jsme došli k vodě pokřtít našeho egyptského bratra, Ahmed řekl, že chce přijmout Krista! Poté, co se Ahmad se slzami v očích modlil, jsem se ho zeptal, jestli chce být také pokřtěn a odpověděl, že ano! Nakonec jsem tedy pokřtil hned dva drahé bratry, kteří přešli ze tmy islámu do Ježíšova světla! Vzápětí egyptský bratr nabídl Ahmadovi, aby bydlel u něj v bytě. Ahmad dodnes následuje Ježíše! Modlete se za něj, aby byl žijícím svědectvím a rostl v Pánu! Ahmad je živým svědectvím Boží moci mezi uprchlíky.

www.maozisrael.org