U Chrámové hory našly mince z doby vzpoury proti Římanům

JERUZALÉM – Izraelští archeologové z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě našli v jeskyni nedaleko Chrámové hory v Jeruzalémě vzácné bronzové mince. Ty jsou pozůstatkem z čtyřletého období revolty Židů proti Římské říši mezi lety 66 – 70 o.l. Objev byl učiněn krátce před letošním Pesachem. Pár mincí pochází z doby počátku povstání, ale většina z nich byla vydána až v posledním roce vzpoury, nazvaném jako „čtvrtý rok“. Během tohoto posledního roku se změnil hebrejský nápis na mincích z „Svobodu pro Sion“ na „Vykoupení Sionu“, což odráželo nálady povstalců v tomto posledním roce plném útrap. Povstání, označované též jako „První válka židovská“, skončilo na podzim roku 70 dobytím židovského hlavního města a zničením druhého Chrámu, exilem části židovského obyvatelstva a vylidněním Judeje. „Objev jako je tento, mince se slovy svoboda a vykoupení, krátce před Pesachem, židovským svátkem svobody, je nesmírně dojemný,“ sdělila archeoložka Eilat Mazarová.

Mince nesou kromě hebrejských nápisů další židovskou symboliku, jako palmovou ratolest, myrtu, etrog a snítku vrby, a také vyobrazení poháru, jaký byl užíván při chrámových bohoslužbách. Nalezené mince byly dobře čitelné, zřejmě i proto, že sloužily svému účelu jen velmi krátkou dobu.

Kromě mincí se v nalezišti v Ofelu, na úpatí pod jižní stěnou Chrámové hory, našly keramické džbány a další nádoby. Podle Mazarové stojí za pozornost, že tato jeskyně nebyla objevena žádnými z jeruzalémských obyvatel nebo znovu využita v období po druhém Chrámu. Stalo se tak, že jeskyně posloužila k zakonzervování života v obklíčeném Jeruzalémě během čtyřletého období vzpoury proti Římanům.

Stejné mince nesoucí nápis „Vykoupení Sionu“ byly nalezeny už o něco dříve u Robinsonova oblouku u Západní zdi archeologem Benjaminem Mazarem, dědečkem Eilat Mazarové. Mazar začal vést vykopávky týmu archeologů z Hebrejské univerzity u Chrámové hory ihned, jak to bylo možné po skončení tzv. Šestidenní války.

 

zdroj: ztis.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *