Švejkování po česku a po Česku.

„Tak nám zastřelili Ferdinanda, paní Milerová…“. Začátek románu Jaroslava Haška – „Osudy dobrého vojáka Švejka“ – zná snad každý Čech. Po restauracích se citují dlouhé pasáže tohoto díla, mnohé „hlášky“ zlidověly, někdy se Švejkovi připisují i slova, která nikdy neřekl – třeba za totáče jsem slyšel Švejkův výrok „Vláda, která zdraží pivo, padne“, ačkoli takovou volovinu Švejk nikdy neřekl. Těžko bychom asi našli dílo, se kterým se český národ více ztotožňuje. Filmaři připravují nová natáčení Haškovy knihy – jednou bude Švejka hrát zpěvák Matěj Ruppert, v celovečerním filmu pak Pavel Liška.

Vážné i tragické věci obrátit na frašku a tím se jim vysmát. Protože nemohu o svém osudu svobodně rozhodovat, tak odmítám zodpovědnost a stávám se glosátorem událostí. To vše psané nezodpovědným pijanem s geniálním smyslem pro absurditu a vyprávění – a je tu dílo, které svým významem daleko přesahuje vše, o čem mohl autor přemýšlet…

Mnohé z osudů dobrého vojáka Švejka Hašek slyšel po pražských hospodách a vinárnách, mnohé prožil ve svém, velmi pestrém, životě. Myslím, že jeho dílo opravdu „žije svým vlastním životem“. Že mnohé z myšlenek, postojů a názorů Josefa Švejka se znovu a znovu vynořují z podvědomí našeho národa, znovu a znovu se snaží ovlivnit myšlení lidí, znovu usilují o to, vše dobré a ušlechtilé relativizovat, za každou lidskou snahou vidí nějakou kulišárnu a „malou domu“, znovu a znovu se vysmívají americkým (většinou) filmům oslavujícím hrdinství a ušlechtilé pohnutky…Kristus, Jan Hus, víra – vše je geniálně zlehčováno, nic ušlechtilého nemá cenu, Otto Katz – žid, katolický kněz, lhář a dlužník, ožrala a smilník je najednou milou a přijatelnou figurkou, které se od srdce smějeme…

Myslím, že „ďábelská administrativa“ velmi zpozorněla, když Jaroslav Hašek psal svého Švejka. Viděla potenciál ovlivnit mnoho a mnohé a dokonale to využila. Duch Josefa Švejka žije, ale není to duch, který mu vdechl jeho tvůrce Jaroslav Hašek, „Švejkův duch“ je temná a nečistá síla, nesoucí zmar a beznaděj do duší lidí, kteří vůbec netuší o co jde. Je to duch, který významně přispěl ke spoutání celých generací a k temnu, které nad „Českou kotlinou“ již mnoho let leží.

Už toho bylo dost!

Věřím, že vylití Ducha svatého nad naší zemí je velmi blízko a satan proto budí své síly do nejvyšší aktivity.

Náboženští duchové, duch ateismu, duch rebelie a vzpoury, duch závislosti a významně i Švejkův duch, aktivizují svou činnost.

Postavme se těmto silám! Právě proti těmto silám je náš boj! Svazujme jejich působení nad našimi regiony, vyhánějme je z míst, kde pracujeme, i z celé naší země!

Zabírejme místa, podle Jozuova příkladu – „Každé místo, na které stoupnete, dal jsem vám!“.

Je čas, aby Boží lid přešel do ofenzivy!

Kdy, když ne teď?!

Kdo, když ne ty?!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *