Reportáž z „dovolené služebníků“ Medlov 2020

Zdravím Vás z Pelhřimova a z naší krásné Vysočiny, kde se i letos, již po páté, pořádal pobyt pro „služebníky“.

Na úvod bych Vám chtěl vysvětlit, proč tento pobyt nazýváme „ dovolená pro služebníky“. Mnoho lidí se na to ptá a má pochyby, zda se může zúčastnit. „ Vždyť já jen chodím do sboru a rovnám židličky nebo uklízím, to není nějaká super služba. Mám se považovat za hodného jet na tento pobyt?“ Předem říkám: „žádná služba pro našeho Boha není malá a už vůbec marná.“ O tom jsme psali již v naší nedávné reportáži, která je v Logosu 3/2020. Každý, kdo je plně zasazen v našich sborech se může a má nazývat služebníkem Ježíše Krista. Takže ano, i pro tebe byla a je „dovolená pro služebníky“.

Co tedy přinesl letošní ročník pro ty, co se účastnili?

Každovečerní bohoslužby s vyučováním pastora Petera Kuby

Letošní rok jsme pořádali naše společná shromáždění ve venkovním velkém stanu o rozměrech 30x15m. Moc jsme se na to těšili. Tuto výzvu jsme přijali a tím se nám dostala prvotní zkušenost s organizací a logistikou zajistit potřebné vybavení (židle pro 160 lidí, pódium, promítací a ozvučovací technika) v prostorech venkovního stanu. I přes počáteční technické problémy s el. přípojkou, se Ondra a Martin (zvukaři) zhostili své služby na výbornou a vše se nazvučilo a sladilo k profesionálnímu výkonu tak, aby každovečerní bohoslužby a služba kazatele nebyla o nic menší, než jako v našich sborech.

Hudební skupina, složená z pražských a ostravských chval, se letos připravovala již několik měsíců předem na tuto společnou službu na Medlově. Vážím si jejich společné horlivé práce a také ochoty manželů Svobodových se účastnit zkoušek chval v Praze. Toto úsilí se poté projevilo v každovečerním uctívání, které nás vždy napojilo na Boží chválu v nebi.

Každý večer byla bohoslužba s chválami a slovem Petera Kuby. Seznámil nás s novými vizemi a  upevnil ve víře v Ježíše Krista a jeho poselství evangelia. Peter Kuba hlavně vyučoval, že toto poselství máme a jsme povinni jako Kristovi následovníci, i v dnešní a právě v dnešní době, hlasitě předávat dál. Dále vyučoval  o praktické části služby a harmonizaci našeho života ve službě a jak tyto věci spojit v rodině a manželství.

Vídáme velké kampaně Daniela Kolendy v Africe, velké sbory ve východních státech a co my uprostřed nevěřící Evropy. Máme jen stále naříkat, jak je práce v našich národech pro pána Ježíše Krista těžká?

Ne, naopak máme se radovat, že můžeme být součástí velké silné církve Milost, která pracuje na díle evangelia, které nám bylo svěřeno. Máme stát plně na Božím slově a směle kázat, mluvit a pracovat s ohněm Ducha Svatého, bez kterého to samozřejmě nepůjde. Slova Petera Kuby byla jasná  a zároveň nekompromisní, plná lásky a milosti tak, jak je jeho zvyklostí kázat.

Úžasná atmosféra po celý pobyt

Pobyt se nesl v příjemném duchu plný očekávání nových věcí. Výzev, které stojí před námi jako Božími dětmi a církví, která má pečeť Kristovu a přináší evangelium naší Československé společnosti.

Mnozí z nás tento čas vnímali jako nový restart po opatřeních, do kterých, díky tzv. nákaze, jsme i my byli vtaženi. Každý rok, nás přibývá a letos nás bylo účastno průběžně rekordních 180 lidí, i když v březnu to tak nevypadalo. Mnoho lidí využilo pobytu třeba jen na pár dní z důvodu pracovní zaneprázdněnosti, ale všichni shodně řekli: „příští ročníky jedeme na celý týden.“ Ten, kdo ve víře přijel na celý týden, rozhodně neprohloupil.

Tento týden považuji za vyvrcholení a počátek nové naší práce na Božím díle v našich sborech a státech.

Rozhovory, nový olej a oheň do služby i do osobních životů lidí

Tento týden je vždy pro mne a celou mou rodinu velmi organizačně náročný. Ale z mnohých rozhovorů, které jsme měli s mojí manželkou Majkou a lidmi na pobytu, bylo vidět, že lidé, kteří se zúčastnili, se přijeli naplnit ohněm a začali hořet. Ti, co hořeli nejasným plamenem, jsou teď daleko více jasným světlem nejen pro sebe, ale i pro lidi, kterým máme sloužit slovem evangelia. Věřím, že tento oheň, který si každý odvezl, bude přeskakovat na ostatní v našich sborech a skupinách. A o to tu přesně jde. Přijeli jsme načerpat nový olej a oheň do služby. Mnozí přijali nové vedení, nové vize ve svých životech, které jsou propojeni společnou službou pro Pána. A i přesto, že jsme někteří přes celý rok vzdáleni od sebe mnoho desítek a stovek kilometrů, jsme jedno tělo, které pracuje v jednom duchu.

Rozhovory vznikaly i mezi personálem a vedením hotelu. Otázky typu: „kdo jsme? Co jsme zač?“ jsme slýchali od spolubydlících na hotelu i od těch, kteří jen procházeli kolem stanu, když probíhaly bohoslužby. Někteří se zastavili a poslouchali až do konce a někteří jen prošli dál.

Nová přátelství, nové vztahy…

Na pobytu vznikala nová přátelství ve službě, mezi mladými i staršími lidmi i mezi rodinami s dětmi. Mnohé manželské páry se mohly povzbudit s ostatními, že nejsou na výchovu svých dětí samy a problémy, které řeší jsou zvládnutelné s Kristem, i když pracují a slouží ve svém sboru.

Další skvělá, neméně podstatná věc při těchto setkáních je, že jsme si předali při rozhovorech společně mnoho zkušeností v naších jednotlivých službách.

Věřím, že i mnoho mladých se mezi sebou mohli poznat, aby v budoucnu mohli vytvořit nové manželské páry. I pro tuto službu jsme byli otevření a někteří se aktivně ptali na naše osobní svědectví společného života v manželství a jak je toto propojitelné se životem ve sboru a s Bohem.

Je skvělé vidět mladé lidi, kteří usilují o čistotu, a přitom touží po životním partnerovi a následném naplňování Božích zaslíbení pro rodinu.

Sice letos bylo pro mnohé nepříjemné počasí, nicméně celkově pobyt shledávám jednoznačně velmi příjemným. Jistě i další ročníky, pro které jsme našli již nové místo, se stanou další metou, jak celé dílo Milosti rozhýbat k větším věcem tak, jak Pán chce.

Poděkování

Chtěl bych touto cestou všem spoluorganizátorům a služebníkům moc poděkovat za podílení se na této práci. Práce tohoto typu nás učí pracovat společně na Božím díle, jsem o tom přesvědčen. A v budoucnu pro nás nebude žádný problém pořádat velké evangelizační kampaně jako má např. již zmiňovaný Daniel Kolenda.

Jednotlivě bych chtěl poděkovat

Za přípravu soutěží na „odpoledne pro děti s rodinami“ Manželům Svobodovým, kteří se této věci zhostili skvělým způsobem.

Za přípravu soutěží pro „mladé nejen věkem“, které si letos plně připravila Wiky Kubová.

Za Víru vedení k těmto projektům pastorům Peterovi Kubovi a jeho manželce Jance Kubové.

 Dále bych chtěl poděkovat pí. Jarce Krbcové a mojí manželce i celé mé rodině Havelkových, kteří se aktivně se mnou do této práce pustili a pracovali na organizaci ubytování lidí až přes logistiku dovezeného materiálu.

V neposlední řadě i pražskému, pelhřimovskému, ostravskému a žilinskému sboru z České a Slovenské republiky a organizaci „Zasáhnout Svět“, kteří se aktivně podíleli na finanční i technické podpoře celé akce.

I všem, kteří se aktivně účastnili a přidali ruku k dílu.

Výsledek: minimálně dva znovuzrození lidé. Další jeden, ve kterém ještě semeno klíčí. Mnoho rozhořelých srdcí pro Pánovo dílo evangelia.

Závěrem bych vás, kteří byste chtěli a čtete tyto řádky, chtěl s nadšením pozvat na příští „Dovolenou služebníků“, která posune Boží lid zase o velký kus dál a výš. Vše se plánuje s ročním předstihem. Nové místo, které se připravuje, brzo bude avizováno na webu Milost.cz. Po zveřejnění se přihlaste, co nejrychleji, máme omezený počet míst v hotelu. Pro příští rok jsme rezervovali hotel pro 250 lidí.

S pozdravem a přáním růstu v každé vaší službě našeho Boha, která není marná, Milan a Majka Havelkovi s rodinou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *