Poznejte biblický Izrael

Starověký Izrael je v Bibli mnohokrát popisován jako země rozkládající se mezi Danem na severu a Beer Šebou na jihu. Tento zájezd projede křížem krážem oblastí mezi těmito lokalitami a navštíví mnoho krásných a významných míst – např. Jeruzalém, Betlém, Safed, Beth Shean, Tiberias, Kafarnaum, Tábor a mnoho dalších historických a geografických zajímavostí. Bude možné se vykoupat v Mrtvém moři, vychutnáte si také atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi a budete si moci doslova osahat mnoho míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech. To vše s pohodlnou dopravou a příjemným ubytováním.

Termín: 7. – 14. května 2020

Celková cena: 1280 Euro

(vč.leteckých tax a příplatků)

Cena zahrnuje:

– leteckou dopravu z Vídně do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

– dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autokarem

– POZOR až 7x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)

– komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

– plavbu lodí po Galilejském moři

– spropitné a vstupné na společně navštívená místa

Cena nezahrnuje:

– fakultativní vstupné na Masadu (23 USD vč. Lanovky)

– dopravu na letiště do Vídně

Důležité upozornění: Cena zájezdu je garantována v případě, že měsíc před odletem nepřesáhne kurz USD vůči Kč hranici 24 Kč/USD. V opačném případě bude nutné cenu zájezdu navýšit úměrně k nárůstu ceny USD.

Přihlášky a další informace: :

Lenver Tour c.a.

Email: martin.mazuch @email.cz

Tel.: +420 776 313 601

Denní program v Izraeli ve dnech 7. – 14. května 2020

Čtvrtek 7.5. – Vše někde začíná, odlet do Izraele 07.00 Hod.

Odlet z Vídně je v 07.00 hod.

Pátek 8.5. Muchraka, Megiddo,Tábor, Tiberias

Po snídani zamíříme na vrcholek pohoří Karmel, kde na místě zvaném Muchraka svedl prorok Elijáš svůj zápas s Bálovými proroky. Sjedeme do doliny Armageddon a navštívíme biblickou pevnost Megiddo. Další zastávkou bude biblická hora Tábor. V podvečer dorazíme do Tiberias, Večeře v hotelu.

Sobota 9.5. – Arbel, Dan, Cesarea Filipova, Golany, Bental

Začneme snídaní a po ní vyjedeme autobusem na horu Arbel – nejvyšší bod v okolí Tiberias s dech beroucím výhledem na Galilejské moře, Golanské výšiny a severní Galileu. Odtud přejedeme do Danu – nejsevernější výspy současného i starověkého Izraele. Navštívíme prameniště řeky Jordán i starověkou izraelskou svatyni a obětiště v podhůří horského masívu Hermon. Nedaleko uvidíme také zbytky biblické Cesareje Filipovy na místě zvaném Baniyas. Poté vyjedeme na známé Golanské výšiny a projedeme se po legendární horské silnici č. 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu, Zastavíme se na vrcholku hory Bental, kde se v roce 1973 bojovalo o budoucnost Izraele a podíváme se odtud na nedalekou hranici se Sýrií. Po návratu na hotel nás bude čekat opět večeře a jak po ní každý naloží se zbytkem večera již bude pouze jeho soukromá věc.Možností je v Tiberias mnoho…

Neděle 10.5. – Safed, Kafarnaum, Magdala, Galilejské moře

Po dobré snídani vyrazíme na sever do Safedu – posvátného města judaismu. Je to romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy, útočiště židovské komunity ve středověku, ale má i zajímavou novodobou historii. Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštívíme některou z místních středověkých synagog a u památníku děla Davidky si připomeneme hrdinskou obranu židovské čtvrti v roce 1948. V poledne se vrátíme ke Galilejskému moři, bude možnost se vykoupat a zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu Svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob. Odpoledne si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum – dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a Magdaly s nedávno objevenou unikátní synagogou z doby Ježíšovy. Navečer nás čeká zlatý bod dnešního programu – podvečerní plavba po Galilejském jezeře a po ní se vrátíme na hotel, dobře navečeříme a vyspíme.

Pondělí 11.5. -Tamar B´Kfar Beit Shean, Qasr Al Yahud, Betlém

Po snídani se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme na jih do Judska. Nejprve se zastavíme v mošavu (rodinné farmě) Tamar B´Kfar nedaleko jižního cípu Galilejského moře. Seznámíme se s velice zajímavým příběhem rodiny Schneidmannů a jejich osídlování Izraele počátkem 20. století. Další zastávkou budou rozsáhlé vykopávky starověkého města Bet Sheanu, jednoho z měst

Dekapolis, zmiňovaného i v Bibli. Poté projedeme údolím Jordánu na místo zvané Qasr al Yahud, kde křtil Jan Křtitel a kde byl pokřtěn i Ježíš. Večer dorazíme do Betléma, kde se ubytujeme, navečeříme a leckdo ještě možná vyrazí večer do města na procházku.

Úterý 12.5. Jeruzalém ze zlata

Po ranní snídani vyjedeme na vrcholek Olivové hory se známým panoramatickým výhledem na Jeruzalém. Sejdeme dolů po cestě kterou kráčel Ježíš se svým doprovodem na Květnou neděli a navštívíme Getsemanskou zahradu, ve které je několik oliv starých 2 tisíce let. Nedaleko odtud byl Ježíš zatčen večer před popravou. Překročíme údolí potoka Kidron a Lví branou vstoupíme do Starého města. Navštívíme Bethesdu – rozsáhlé starověké vykopávky a vodní rezervoáry starého města, místo známého Ježíšova zázraku, dále starověké podzemní kanály rozvádějící vodu a zachovalé podzemí Litostrothos/Gabbatha („Na dláždění“)- autentické místo Ježíšova odsouzení a bičování. Odpoledne se vrátíme do Betléma a prohlédneme si místa spojená s narozením Ježíše Krista. Na hotelu nás bude čekat bohatá večeře a opět zasloužený nocleh.

Středa 13.5. – Mrtvé moře a okolí

Po dobré snídani vyrazíme k Mrtvému moři, navštívíme lokalitu Qumrán, kde byly v roce 1947 objeveny světoznámé kumránské svitky – jeden z nejdůležitějších archeologických objevů 20. století. Dále budeme pokračovat k legendární pevnosti Masada – místu posledního odporu židů proti římské přesile. Na Masadu se jede lanovkou a doprava včetně vstupu stojí 24 USD – jedná se o fakultativní akci pouze pro zájemce. Ostatní účastníci mají alternativně možnost navštívit zdarma nádherné Davidovo údolí – oázu v Ein Gedí, místo, kde se David skrýval před králem Saulem. Potom přejedeme k Mrtvému moři – nejníže položenému místu na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Jedná se o mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás nese jako korkovou zátku. Večer se vrátíme opět do Betléma na výbornou večeři, po ní nás čeká balení a nocleh.

Ráno po snídani přejedeme do Jeruzaléma na horu Sion.Poté si prohlédneme centrum Starého města – zejména pamětihodnosti židovské čtvrti, mezi kterými nebude samozřejmě chybět Zeď nářků. Odpoledne přejdeme k Damašské bráně a za ní navštívíme Zahradní hrob – jedno z míst, kde je možné, že byl ukřižován a pohřben Ježíš Kristus (rezervace v 9:45). Navečer se vrátíme zpět na hotel k večeři a zaslouženému odpočinku.

Čtvrtek 14.5. – Jeruzalém – město velkého Krále

Ráno po snídani přejedeme do Jeruzaléma na horu Sion a na chrámovú horu. Poté si prohlédneme centrum Starého města – zejména pamětihodnosti židovské čtvrti, mezi kterými nebude samozřejmě chybět Zeď nářků. Odpoledne přejdeme k Damašské bráně a za ní navštívíme Zahradní hrob – jedno z míst, kde je možné, že byl ukřižován a pohřben Ježíš Kristus

Tel Aviv a odlet do ČR

V 16.00 vyrazíme směrem na Tel Aviv. Po příjezdu na letiště nás čeká odbavovací proces, odlet v 19:40 hod. a přílet do Vídně ve 22:30 hod. místního času. Odjezd do ČR,SR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *