Poznávací zájezd Řecko 2020

I když rok 2020 příliš nepřál cestování do zahraničí, naší 11členné skupině se koncem září povedlo navštívit Řecko. Náš zájezd probíhal od 18.9. do 25.9. pod vedením pastora Martina Mazúcha, který tato místa navštívil už dříve, a jako milovník antiky a vykopávek z biblické doby toužil sdílet své poznatky a zjevení s dalšími bratry a sestrami v Kristu.

Do Řecka jsme odlétali v pátek 18.9. brzy ráno z vídeňského letiště. V době našeho zájezdu neplatila žádná omezení ohledně vycestování do Řecka (ani pro Čechy, ani pro Slováky). Na letišti v Aténách však probíhalo testování na koronavirus u náhodně vybraných pasažérů a v případě pozitivního testu následovala nařízená karanténa. To samozřejmě nikdo z nás nechtěl a díky skvělé strategii, kdy jsme se na letišti rozdělili a každý z nás prošel kolem těchto testujících pracovníků samostatně, nikoho z nás netestovali.

Následně jsme se jeli ubytovat do hotelu v blízkosti historického centra Atén a večer prvního dne jsme zakončili výbornou večeří, kdy jsme ochutnali různé druhy mořských plodů a jiné speciality středomořské kuchyně.

Druhý den ráno jsme se vydali na nejslavnější místa starověkých Atén. Navštívili jsme mohutnou skálu Areopág, kde v minulosti zasedal soud a která je známá i ze 17. kapitoly Skutků apoštolů. Když apoštol Pavel kázal evangelium v Aténách a na nedalekém náměstí denně mluvil s lidmi o Ježíši, někteří filozofové ho odvedli do Areopagu, aby jim vysvětlil, jaké učení hlásá. Většina filozofů s ním nesouhlasila, ale našli se i takoví, kterých se jeho kázání dotklo v srdci a obrátili se k Bohu (jako Dionysos Areopagský, Damaris a další).

Nad Areopagem se nachází asi nejznámější akropole na světě. V období starověkého Řecka představovala tato stavba politické, náboženské a kulturní centrum. Bylo tady postaveno vícero chrámů, přičemž hlavním chrámem byl Parthenón, zasvěcen bohyni Athéně. Také jsme se prošli agorou (náměstím), kde apoštol Pavel mluvil s Atéňany nebo stoou (v minulosti obchodním centrem), která dnes slouží jako muzeum. V Aténách jsme si dále prohlédli i známý Hadriánův oblouk nebo zříceninu chrámu Dia Olympského. Bylo zajímavé vidět pozůstatky přibližně 2500 let starých staveb, které významně ovlivňovali život celého starověkého Řecka a které díky rozšíření řecké kultury a filozofie formují západní civilizaci dodnes. Při pohledu na všechny ty nádherně zpracované sochy antických bohů je nám jasné, proč se v Pavlovi rozněcoval duch právě na tomto místě.

Po třech dnech strávených v hlavním městě Řecka jsme se přesunuli do asi 80 km vzdáleného přímořského městečka Loutraki. Tady pokračovala druhá etapa našeho zájezdu, kdy jsme místo návštěv památek a muzeí odpočívali u moře. Martin zná kromě antické historie i místní pláže a zavedl nás na různá hezká místa. Asi nejpozoruhodnějším místem byla Jeskyně lachtanů – překrásná skalnatá jeskyně na pobřeží Korintského zálivu. Tato jeskyně je těžko dostupná a abychom se u ní mohli vykoupat, museli jsme slézt po skalách a ze skály skočit přímo do moře.

Po volnějších dnech u moře následovala zase prohlídka významných míst v Korintu. Nejdřív jsme vylezli na Akrokorint, skálu s ruinami středověkého hradu. Na vrcholu kopce se v antické době nacházel Afroditin chrám, neslavně známý pro chrámovou prostituci. Následně jsme navštívili muzeum a vykopávky starověkého Korintu. Opět jsme tak mohli chodit po místech, která jsou zmiňována v Bibli. Viděli jsme bému (soud), před kterým stál apoštol Pavel podle Skutků apoštolů 18:12-17, nebo jsme šli po hlavní ulici antického Korintu, kudy s jistotou chodili i Pavel s Priscillou a Akvilou a dalšími bratřími. Na rozdíl od Atén se Korint neorientoval jen na filozofii a moudrost a ve větší míře si užíval bohatství plynoucí ze své strategické polohy a významného přístavu. Můžeme si všimnout podobnost s dnešními Evropany, kterým také nic nechybí a užívají si všechno, co tento svět nabízí. Na povzbuzení, že i takoví lidé můžou uvěřit v Boha, nám slouží Pavlova zkušenost, který sám byl až překvapen, když se ve velkých počtech začali obracet k Bohu i tito velmi hříšní lidé z Korintu.       

S Korintem je spojená i další biblická postava, Erastus. Podle Římanům 16:23 byl Erastus správce městské pokladny v Korintu. Dodnes je dochována kamenná deska s nápisem, že danou ulici nechal Erastus vydláždit na vlastní náklady výměnou za úřednickou pozici „aedilu“. Archeologové prokázali, že tato deska pochází skutečně z 1. st. n. l. a patří tak mezi další artefakty potvrzující pravdivost a důvěryhodnost Bible.

V poslední den zájezdu jsme se ještě ráno vykoupali v moři v nedalekých Kanchreách (i tady vznikl křesťanský sbor se zbožnou sestrou Foibé, o které píše apoštol Pavel v listě Římanům 16:1-2). Večer jsme potom odletěli zpátky do Vídně a v průběhu jednoho dne jsme tak zažili teplotní rozdíl z +30 °C v slunečných Kanchreách na deštivých +10 °C ve Vídni.

Nebudu přehánět, když řeknu, že jsme si všichni užili nejen úžasný týden u moře s chutnými krevetami, či chobotnicemi, ale hlavně čas strávený na místech, kde začínala první církev. Na závěr bych proto chtěla za všechny účastníky zájezdu poděkovat našemu skvělému vedoucímu Martinovi Mazúchovi za výbornou přípravu zájezdu po organizační stránce, ale ještě více za jeho odborný výklad k biblickým místům. Díky jeho výkladu jsme mohli lépe porozumět navštíveným místům i celkové době vzniku Nového zákona. Těším se, že po tomto zájezdu budu mnohé novozákonní pasáže z Bible vnímat jinak a budu lépe rozumět souvislostem a okolnostem, za kterých psal apoštol Pavel své listy. Když budu studovat list Korintským na biblickou školu, jistě si hned vybavím starověký Korint, jeho uličky a bému 🙂

Také byl příjemný pocit vycestovat do zahraničí i v průběhu koronakrize, nenechat se ovlivnit strachem a užívat si normální život nejvíc, jak to jen jde. Pokud bude v budoucnu podobná příležitost jet na zájezd nejen na biblická místa Řecka, určitě to všem vřele doporučuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *