Poselství evangelia v ulicích českých měst

(Marek 16:15: ) „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření“

Organizace Zasáhnout svět tento příkaz přijala a naplňuje ho skutkem kázání evangelia. Každý týden, každý den vyráží auty značky RAM do českých a slovenských měst, kde káže evangelium. Evangelium je dobrá zpráva pro lidský život a je potřeba, aby bylo hlásáno všem. Nese pravdu o tom, že Bůh tak miloval člověka, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Má pro člověka fantastický plán i tady na zemi a řešení do každé životní situace.

V tomto článku vám nabídneme zajímavé čtení o evangelizacích, jak probíhají, co přinášejí a další poznatky, které nám poskytl Milan Havelka a jeho tým.

Poselství evangelia je rozváženo i po městech Vysočiny, Praze, i Táboře, kam pravidelně vyjíždí Vysočinský tým.

K týmu se přidávají lidé z místních sborů, kteří mají na srdci stejnou vizi a jsou si vědomi toho, co pro ně Ježíš vykonal. „Týmová práce je velmi klíčová a důležitá. Alfou i omegou pro to, aby lidé uvěřili,“ říká Milan. Když je tým v jednotě, vidí to jako přínosnou a úspěšnou evangelizaci, protože na základě toho může DS jednat a obrací se lidé.

Na evangelizaci přicházejí lidé vědomě i nevědomě procházejí kolem. Každý, kdo v tu chvíli prochází, slyší slovo, které v něm poté pracuje. Pouští se hudba a kazatel vstupuje živým slovem. Lidé z týmu komunikují s lidmi „face to face“. Ten, kdo slouží na ulici, se stává takovým prvotním přinašečem evangelia a ne každý z oslovených reaguje hned s nadšením. Pro některé je úplnou novinkou, že za ně Ježíš  zemřel a skrze přijetí Ježíše Krista se jim otevře volný přístup do Božího království. Někteří nereagují nebo je to pro ně velmi kontroverzní. Společnost má křesťanství spojené s katolictvím, spíše se stavbami a rozhodně ne s kázaným slovem, rozhodně ne s Božím slovem a rozhodně ne s Kristem, reaguje Milan na otázku, jak lidé vnímají kázané poselství.  Na ulici je tedy člověk vystaven určitým tlakům z okolí, a proto by příprava před evangelizací měla být prvním krokem a je třeba se pravidelně modlit, ztišit se před Pánem, číst Boží slovo a spoléhat se na Ducha svatého. Evangelizace poté jde v dobrém duchu a přináší výsledky.

Majka, Milanova žena, práci na ulici vnímá jako velmi zajímavou, vzrušující, s velkými výzvami i s odpovědností. Uvědomuje si, že je potřeba se v tomto neustále rozvíjet a zastává názor: „člověk není hotový, má se co učit a kam růst.“ Na těchto kampaních mluví osobně s lidmi a vidí, jak je každý člověk odlišný. Jako důležitý faktor vidí také přípravu nejen duchovní, ale i tu zjevnou.  Příjemný vzhled  a také úsměv, intuici i charisma. Dále doplňuje, že lidem nemůžou v první okamžik setkání  předat vše, co poznali. Můžou vzbudit zájem a pozornost, poukázat na Ježíše a nasměrovat je správným směrem. Povzbudit je k dalším krokům, předat si vzájemně kontakty atd., ale další aktivita a rozhodnutí už je na nich.   

Milan s Majkou se shodují, že je lepší kontroverzní reakce než žádná reakce. „Samozřejmě bychom všichni rádi viděli všechny spasené, ale růst dává Bůh a lidé mají svobodnou vůli se rozhodnout.“ Evangelizace není jen o těch lidech na ulici, kteří jsou vidět. Je to i o těch, kteří v tu danou chvíli nejsou na ulici, ale jsou jiným způsobem zapojení do této služby kázání evangelia. Například následná péče o znovuzrozené lidi, modlitební podpora, finance a další služby jdou též ruku v ruce.

Tým ZS dává lidem odkaz na web Zasáhnout svět, kde se můžou registrovat, a tak odebírat aktuální streamy. Na webu naleznou mnoho motivujících videí a také povzbudivé články. Můžou též navštívit některý z místních sborů, kde budou vřele a s láskou přivítáni.

Tento tým káže jednoduchým, nenuceným, ale přesto naléhavým způsobem. Jsou vybaveni dobrými nástroji, které dokáží lidi zaujmout a přitáhnout jejich pozornost. Probíhají zajímavé rozhovory a lidé se obrací a navrací k Bohu. Velkým svědectvím na závěr jsou znovuzrození lidé, kteří se rozhodli dále následovat Ježíše a zakoušejí, co dobrého pro ně vykonal.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *