Pokračujeme 8.týden 2016

Druhý příchod Ježíše Krista je jednou z největších témat křesťanství vůbec. Před několika křesťané často mluvili o tom, že Pán Ježíš přijede znovu. Samozřejmě se pro to staly terčem výsměchu, protože se zdálo, že civilizace, pokrok a věda postupně všechny problémy  vyřeší.  Mnozí si pamatují na smělé heslo: „Poručíme větru, dešti.“

Dnes je situace jiná. Vědecká obec bije na poplach a oznamuje, že na hodinách lidstva odtikávají posledné doby – a církev mezičasem ztíchla. Proto je třeba znovu zdůraznit, že Pán příjede. Proto bdějme a mluvme o tom.