Pokračujeme 6.

Připomeňme si konferenci s Guillermem Preinem. Odkaz, který nám předal, je krásný. Bratr Guillermo nám poukázal na Pána Pánů, který je zároveň zabitým Beránkem. Také kladl důraz na službu lidem a milosrdenství. Myslím, že toto poselství je třeba uvést do praxe.

V minulých letech jsme věnovali energii založení sborů, výchově pastorů a vedoucích misijních skupin, a také jsme se dostali na slušnou úroveň v oblasti mediální komunikace. Nyní však přichází čas, kdy se do služby musí zapojit další věřící – nejlépe všichni. Když se řekne služebníci, nemáme na mysli pouze pastory a chváliče, ale každého, kdo slouží svým obdarováním. Pokud vedle služby kázání evangelia (která je základem – srdcem každého probuzení), bude každý dennodenně sloužit svým obdarováním, církve se rozrostou. Ať lidé v našem okolí poznají skrze nás více Boží milosti a dobroty. Máme několik nápadů – nabídneme služby milosrdenství tomuto světu:

  1. Česko-slovenský nadační fond Milost je již založen a průběžně naplňujeme potřeby těch nejnuznějších.
  2. Je třeba lépe zorganizovat péči o potřebné v našich sborech: návštěvy nemocných v nemocnici i doma, návštěvy domovů důchodců – poskytněte útěchu, modlitbu i praktickou pomoc.
  3. Můžeme poskytovat bezplatné služby:
  • Už nyní se formuje tým lékařů. Přes naši webovou stránku (písemně) je možné požádat o lékařskou konzultaci.
  • Právní služby – chceme pomoci zvláště v krizových situacích, jako jsou domácí násilí, obvinění kvůli vyznání, exekuce…
  • Ozývají se bratři s dalšími nabídkami služeb jako jsou finanční poradenství, poradenství v oblasti energetiky a další.

Hlaste se se svými nabídkami, věříme, že každý najde své místo a službu, skrze kterou lidé přijmou požehnání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *