Pokračujeme 6.

Když řeknu, že žijeme v pohnuté době, tak se trochu opakuji. Ale v současnosti, především pro Slovensko, je to opravdu příhodné. Vražda dvou mladých lidí a odhalení, která v souvislosti s tímto ohavným skutkem vychází najevo, masivně otřásly ve většině Slováků důvěru ve stát. Samozřejmě, ani doteď mínění nebylo valné, ale to, jakým způsobem politické špičky beztrestně vysávají stát, je opravdu frustrující. I křesťané propadají spravedlivému hněvu, volají po spravedlnosti a ptají se: „Co máme dělat?“ Zajisté, sledujeme politické dění a máme právo vyjádřit svůj názor, ale na rozdíl od nevěřících máme jednu velkou výhodu: jsme občany Království, kde je pokoj, láska a spravedlnost, po kterých naše srdce tak volají, a toto Království bude trvat navěky.

V knize Daniel je zaznamenaný příběh o tom, jak král Nabukadnezar měl sen a v něm viděl sochu, jejíž jednotlivé údy byly z různých materiálů. Daniel královi vysvětluje, že to symbolizuje říše, které budou po sobě následovat. Ano, je to tak – říše, království, státy, císařství, státní svazky přichází na scénu dějin a zase odchází. V některých bylo spravedlnosti více, v jiných méně. Daniel však upozorňuje, že definitivní konec s říšemi udělá Boží království, které je v tomto případě symbolizované kamenem, který rozbil sochu na prach a naplnil celý prostor. První úder socha dostala zjevením Ježíše Krista Nazaretského. Ježíš vstal z mrtvých, což si během těchto dní připomínáme, a odešel do Nebes. Jeho druhý příchod bude znamenat ukončení pozemských států a nastolení věčného Božího království. Tak, jak se naplnily proroctví o prvním příchodu Pána, tak se naplní proroctví i o Jeho návratu.

Bratři a sestry, máme naději: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,33)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *