Pokračujeme 52. týden

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.” (Jan 3,16)

Vypadá to tak, že se v církvi zvedá vlna štědrosti. Koncem roku jsme koupili nemovitosti a hladovějícím dětem v Africe posíláme potraviny za 26 000, – € – připomínám, že letos to není poprvé. Nyní shromažďujeme finance pro opuštěné děti na Ukrajině. Štědrost je krásná, povznášející, polepšuje lidské srdce a zajisté se líbí Všemohoucímu. Jakkoli však bychom byli štědří, nebudeme lepšími dárci než je On. To, že Otec dal svého Syna, je opravdový dar, vedle kterého i ta největší lidská obětavost ať už vůči Bohu, nebo vůči lidem, je jen jako malý dárek.

Přeji každému, aby konec roku 2016 byl jiný – lepší než období předchozí. V čem? No právě v tom, že budeme štědřejší než kdy jindy. Nezapomeňte požehnat své blízké, rodiče, děti, sourozence a to nejen materiálními suvenýry, ale i dobrou náladou, vlídným chováním – láskou. Takto krásné završíme rok 2016. Přeji krásné svátky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *