Pokračujeme 42. týden

Existuje jedno tajemství úspěšného života a to se jmenuje střízlivost, vyváženost. Vyváženost není ztráta horlivosti. Hovoříme o vyvážené horlivosti. Je několik oblastí, v nichž musíme napnout síly, zasévat do nich a přinášet ovoce. Samozřejmě, že lidský život se nevyvíjí bez výkyvů, není problém, pokud se jedna oblast našeho života posiluje více než ostatní, ale není možné, aby to tak zůstalo dlouhodobě. Tyto oblasti jsou následující:

Bůh

Vše, co děláme slovem či skutkem, musíme dělat jako Pánu. Kromě toho se musíme snažit, abychom si zachovali každodenní osobní chvilky s Pánem na modlitbách a při čtení Slova.

Stát, národ, region

Není jedno, kde jsi zasazený a kde přinášíš ovoce. Ukazuje se, že současný trend (multikulturalismus), který povzbuzuje lidi, aby opouštěli své kořeny a stěhovali se, nenese ovoce. Naopak zničení národů a států připravuje půdu pro antikrista. Opustit kořeny je možné pouze výjimečně:

  • Boží vůle, vyslání do služby
  • sňatek
  • pokud je někdo super-talent v oblasti sportu, umění nebo vědy

V posledních letech bylo vykořeňování v církvi přijímáno jako běžný program, ale nepřináší to požehnání.

Když je člověk zakořeněn, neustále řeší dilema, jak rozdělit čas a síly mezi tři základní oblasti: rodina, práce a církev. Podtrhuji, že ani jedna oblast nesmí zůstat zanedbaná. Není možné dlouhodobě nechat téměř veškerou energii v práci. Rovněž není možné sloužit Pánu na úkor rodiny. Také nefunguje, pokud se budeme snažit pozvednout pouze rodinu – nemůžeme zůstat bez prostředků a bez sborového zázemí, které má vliv na rodinu, na manželství a výchovu dětí. Podobně nelze zanedbat službu Pánu v církvi, jelikož potřebujeme Boží požehnání.

Sílu řetězu určuje nejslabší článek. Přemýšlej, kterou oblast tvého života je třeba posílit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *