Pokračujeme 4.

Asi neřeknu nic nového, když řeknu, že Slovensko se nachází v důležitém období. Po vraždě mladého novináře a jeho přítelkyně Slovensko už nezůstane stejné jako dřív, a ani by zůstat nemělo. Proto všechny sbory povzbuzuji k zvýšenému modlitebnímu úsilí. Za co je třeba se modlit:

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ (1Tim 2,1-2)

„Vládcové přece nejsou postrachem dobrého jednání, ale zlého. Chceš se tedy nebát vlády? Čiň, co je dobré, a budeš mít od ní chválu. Vždyť je Božím služebníkem pro tvé dobro. Jestliže však jednáš zle, boj se, neboť ne nadarmo nosí meč. Je přece Božím služebníkem, mstitelem k vykonání hněvu nad tím, kdo páchá zlo.“ (Řím 13,3-4)

1. Máme se především modlit za vládu.

2. Máme se modlit za to, abychom mohli žít pokojným a zbožným životem. To však neznamená, že máme strčit hlavu do písku. Pokojný život je možné žít pouze v prostředí, kde je nastolená spravedlnost. Pokud se dějí zločiny, bezpráví, krádeže a nikdy se nic nevyšetří, nemůžeme mluvit o pokojném stavu.

3. Vláda má nést meč proti bezbožným. Ti, kteří žijí spravedlivě, mají být tímto mečem chránění. Tragédie států přichází tehdy, když vláda používá meč (vliv, sílu), která je skutečně krytá ozbrojenými silami, jakými jsou policie a armáda, na to, aby zloděje chránila a spravedlivé šikanovala. Takové vlády konají proti Božímu zřízení, ztrácejí svoji legitimitu.

4. Skoro každý občan Slovenska se setkal s nespravedlností systému, ať už se jedná o využitelnost práva, přístupu k financím, státním zakázkám atd. A zase naopak, národ marně čeká na to, že budou vyšetřeny do nebe volající kauzy, přitom se někdy jedná o úplně školácké příklady jako například vratky DPH. Na Slovensku se stal okřídleným slogan „Skutok sa nestal“, tam, kde se stal. Naopak, Křesťanským společenstvím Slovenska je už 11 let odepíraná registrace, jako kdyby se v tomto případě nějaký skutek stal. Jen se stále nedá přijít na to, jaký. Stav, kdy obyčejná křesťanská církev, a ne mafie, je šikanovaná, je dost výstižným faktem. Proto je potřeba se modlit:

a) Ať je vyšetřená vražda Jána Kuciaka, ale i všechny kauzy, které měl rozpracované, které jsou notoricky známé a traumatizující pro společnost.

b) Je třeba se modlit, podle Bible, ať nám dá Bůh takovou vládu, kdy mafiáni a zloději budou potrestaní a spravedliví a pobožní lidé budou chránění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *