Pokračujeme

Když sloužil Pán Ježíš Kristus, vždy se shromáždily velké zástupy. (Samozřejmě, sloužil lidem i osobně.) Když kázali apoštolové Petr nebo Pavel, přišly velké zástupy. Filipa v Samaří také poslouchalo celé město. Reinhard Bonnke změnil celou Afriku díky velkým kampaním. Samozřejmě, i my sloužíme lidem osobně – od srdce k srdci, od úst k ústům – ale každému, kdo chce vidět probuzení, musí být jasné, jak důležité je shromažďovat se ve větších počtech. Všechny církve, které se snaží v této zvláštní situaci shromáždit v maximálně možných počtech, Bůh zvlášť požehnal – všude přibyli učedníci. Za možnost shromáždit se bychom měli bojovat minimálně tak, jako zástupci kultury na Slovensku. Původně měla být možnost shromáždit se v maximálním počtu 50 lidí, no když pozvedli hlas, byla kvóta zvýšená na 500 plus personál. Někteří věřící však došli k mylnému názoru, že Bohu se budou líbit tehdy, když půjdou nad rámec všech opatření a podle dalšího ikonického Hujera se předhánějí v tom, kdo bude s větší pílí plnit omezení hromadných akcí. Odvolávají se na zodpovědnost a přitom zodpovědnost za činění učedníků nechávají bokem. Zřejmě doufají, že tak získají Boží přízeň, no atomizování církve má za následek odpadnutí a úbytek. Někdo řekl: „Nevadí, že hyneme, ale hyneme podle pořádku.“

Před námi je skvělé podzimní období – chystáme se sklízet úrodu. Pán je s námi, církev ani brány pekla nezastaví, proto pojďme a sklízejme plody.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *