Pokračujeme 33. týden

Bůh vyvedl Izrael z Egypta se vztaženou paží a dokázal, že umí svůj lid vytrhnout z ruky nepřítele, i když faraon vzdoroval všemi prostředky. Chtěl udržet Izrael za každou cenu, ale nedokázal odolávat stupňujícímu tlaku a izraelský národ nakonec elegantně opouští Egypt přes Rudé moře, které se rozdělilo. Izraelci měli pak mluvit svým dětem o těchto mocných Božích skutcích.

V dnešní době je veškerá moc, která je potřebná k tomu, aby byl člověk přenesen z království satana do království Božího, v evangeliu.

„Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří…“ (Řím 1,16)

Ve slovech evangelia je všechno. Popisují, jak může být člověk spasen, a je v nich i síla, aby se to stalo. Člověk má jen věřit evangeliu a bude zachráněn.

Pokud věříš v Ježíše Krista a nemáš jistotu spasení, někde je chyba. Přehodnoť, jaké evangelium ti bylo kázáno, a přijmi takové, které má moc tě zachránit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *