Pokračujeme 32. týden

Věříš v jediného Boha, který stvořil nebe a zemi? Dobře děláš, neboť od Něho závisí všechno naše požehnání a věčný život. Věřit v Boha však nestačí. Musíš mít prostředníka. Ve Starém zákoně byl prostředníkem například Mojžíš, kterého měl lid poslouchat. Později byla Boží milost zprostředkována skrze kněze. Vždy, když došlo k opovržení prostředníkem nebo ke snaze nahradit ho jiným, výsledkem byla katastrofa.

Dnes, a zůstane to tak už navěky, je jediným Prostředníkem mezi Bohem a člověkem Ježíš Kristus z Nazareta.

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš“ (1 Tim 2,5)

Spoléhej se na Něho a skrze Něho a v Jeho jménu přistupuj k Otci.

  • Pokud přistupuješ k Bohu, věříš v Ježíše Krista a zároveň používáš předměty (obrázky, sochy, přívěsky …), o kterých doufáš, že ti zprostředkují milost Boží, Prostředníka obcházíš a urážíš.
  • Pokud máš kromě Ježíše Krista další prostředníky, které prosíš o milost, pravého Prostředníka obcházíš a urážíš.
  • Pokud si myslíš, že potřebuješ prostředníka k tomu, aby ses dostal k pravému Prostředníku, jsi ošizen. Nepotřebuješ vůbec žádný předmět ani žádného jiného člověka, ať už žijícího nebo zemřelého. Kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv se může přímo obrátit k Otci skrze Prostředníka, který je sám, jediný a suverénní. Toto je pravda a zůstane to tak navěky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *