Pokračujeme 31. týden

Které náboženství je pravé a dobré? To náboženství, které uctívá Boha jediného, ale pozor, to nestačí. Musí to být ten Bůh, který existuje a ne bůh, který je vymyšlený člověkem, lépe řečeno, padlými duchovními mocnostmi. Pravý Bůh stvořil nebesa a zemi, stvořil člověka a dal mu Boží slovo a zákon. Proto jediné náboženské systémy, za kterými stojí pravý Bůh, jsou židovství a křesťanství.

Mezi židovstvím a křesťanstvím je spor o prostředníka. My jako křesťané jsme přesvědčeni, že Prostředníkem je Bůh a člověk, Mesiáš Ježíš Kristus z Nazareta, skrze kterého máme odpuštění hříchů. Židé žádného prostředníka nemají. V Ježíše nevěří, žádná kněžská služba se nekoná, proto zůstává palčivá otázka: Jak mohou přistupovat k Bohu, když nemají odpuštěny hříchy?

Co už pak s dalšími náboženskými systémy? Jsou pravdivé, když neobsahují Logos – Boží slovo? Je dobrá zbožnost bez Mesiáše, bez odpuštění hříchů? Mohou být dobří ti, kteří Krista popírají a jdou proti Jeho následovníkům? Působí tam Duch svatý? Budou dobří a mírumilovní?

Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Moc ke spasení je v evangeliu – v Kristu. Proto ho směle hlásejme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *