Pokračujeme 3.

Jsou půsty, probíhají skvěle, motivujme se dál.

  1. Sesaď ze svého života krále Břicho. Ty budeš rozhodovat o tom, co budeš dělat, tělo se musí podřídit.
  2. Oslabíš démony, kteří tě napadají (viz Ježíš a posedlý).
  3. Půst je znakem pokoření se, pokání. I když tvé předchozí skutky vyvolávaly Boží hněv, Bůh je ochoten ti odpustit (viz Ninive, Eliáš).
  4. Bůh tě vysvobodí z ruky nepřítele, podobně jako židy v knize Ester.
  5. Bůh ti odplatí zjevně, čili do tvého života přijdou požehnání, která by bez půstu nepřišla.
  6. Půst je jedním ze základních pilířů křesťanského života, na základě kterého se Bůh hýbe.
  7. Kromě půstu je to modlitba a almužna (viz kázání na hoře).
  8. Při půstu tě Bůh může povolat a pomazat do služby (viz Skutky 13. kap.).
  9. Při půstu uvidíš jasněji věci, které jsi předtím neviděl. Vzejde ti světlo.
  10. Společný půst má vliv na celý region a národ.

Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. (2 Let 7,14)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *