Pokračujeme 3.

Byl jsem na pohřbu. Zemřel jeden přítel z mého mládí a jak už to tak bývá, po obřadu jsem zůstal debatovat se skupinou vrstevníků. Zazněl i názor: „Je třeba se připravit, protože nevíme, kdo je další na řadě.“ Poznamenal jsem, že já připravený jsem a očekával jsem, že tuto poznámku přejdou bez povšimnutí, protože všichni přítomní mě mají už dlouho za náboženského fanatika. Ale kamarádi začali namítat, že to nikdo neví, ať si nejsem tak jistý a kdo ví, jak to tam nahoře všechno posuzují. Ooo, tak to ne! Všechno se ve mně vzbouřilo. Opravdu nevíme, jak se připravit?

Pokud bychom nevěděli, jak se připravit na střetnutí s Bohem, potom bychom tvrdili, že Bůh je zlý, cynický, nevypočitatelný a že člověka bude soudit podle parametrů, které mu neoznámil. Ale tak to vůbec není.

Každý, kdo se narodil z Adama, je od svého vstupu na životní dráhu ve stavu zatracení, každý den spěje ke smrti. Pokud nebude zachráněný, je v podstatě jedno, jak život prožil. Hlavním smyslem lidského života je, aby se setkal s věčností.

Bůh člověka zachránit chce.

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jn 3,16)

O tom, že existuje záchrana, se mluví. Například všichni moji přátelé o této možnosti slyšeli. Toto oznámení se nazývá evangelium.

„Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, …“ (Řím 1,16)

Zvěst evangelia je potřeba přijmout, není možné nechat ji projít jen tak kolem anebo se jí vysmívat.

„Kdo uvěří… bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ (Mk 16,16)

Pokud jsme uvěřili v srdci, svoji víru vyznáváme ústy. Tajné učednictví neexistuje.

„Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“ (Řím 10,9)

Pokud jsme uvěřili v Ježíše, potom se s Ním ztotožňujeme ve vodním křtu.

„Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen…“ (Mk 16,16)

Ten, kdo uvěřil, se vydal na úzkou cestu, což znamená změnu životního stylu.

„Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. (1Kor 6,9-10)

Není pravda, že nevíme, jak se připravit. Víme. Ten, kdo tvrdí, že nevíme, jak se připravit, se připravit nechce, nechce se podřídit Ježíšovi, čímž sám sebe diskvalifikoval.

„Pavel a Barnabáš však směle řekli: „Vám mělo být Boží slovo mluveno nejdříve, ale poněvadž ho odmítáte a soudíte sami sebe za nehodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům!“ (Sk 13,46)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *