Pokračujeme 25.2.2020

Když se učedníci doslechli, že Pán vstal z mrtvých, někteří uvěřili, ale Tomáš pochyboval. Když Pán Ježíš mezi učedníky pak přišel, Tomáš Ho uviděl a také uvěřil a klaněl se Mu. Potom na ně Ježíš dýchl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého!“ Od té chvíle byli učedníci znovuzrození. Po této události však apoštolové dostali příkaz, aby očekávali, že je Duch Svatý naplní (že budou pokřtěni), což se také stalo. Potom v Bibli ve Skutcích čteme, že učedníci byli Duchem Svatým naplňování i nadále (Skutky 2: 4, 4: 8, 4:31, 7:55, 9:17, 13: 9).

Všimněme si, že Duch Svatý proudí přes osoby (služební dary), které si Bůh vyvolil. Celá církev byla závislá od těch, kteří přijali Ducha Svatého o Letnicích. V Samaří přijímali Ducha přes apoštola Petra a Jana, v Efezu přes apoštola Pavla. Bohužel ti služebníci, přes které Svatý Duch mimořádně působí, jsou často cílem kritiky náboženských lidí, kteří závidí a žárlí. Ti, kteří kritizují, by si nedovolili jít přímo proti svatému Duchu, ale tím, že kritizují pomazaných Božích služebníků, to vlastně dělají. Znamená to tedy, že je Boží služebník nenapomenutelný? V žádném případě! Vždyť napomenutí přijal i apoštol Petr. Ale podívejme se, kdo ho napomínal – apoštol Pavel. Je smutné, že velcí Boží služebníci, za nimiž stojí velká služba (mnoho spasených a uzdravených lidí), jsou kritizováni těmi, za nimiž žádné ovoce není vidět.

Jedním z takových služebníků je Benny Hinn, který bude příští týden v Ostravě (5. – 6.3.2020). Netvrdím, že neudělal žádné chyby (v soukromí nebo ve službě), ale kdo z nás chyby nedělá. Proto se nedejme zpochybnit a znejistit (očarovat), ale s velkým očekáváním přijďme na konferenci do Ostravy. Pan církve tam bude mocně jednat a naše životy budou změněny. Uvidíme se v Ostravě. Pokračujeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *