Pokračujeme – 24. týden

Evangelium je o zisku, je Boží mocí ke spasení. Kdo uvěří, získá obrovské bohatství – věčný život. Samozřejmě, s věčným životem získáváme mnoho dalších požehnání. Cestou k požehnání je pokání – podřízení se Božímu slovu. Neustále zdůrazňování utrpení nebo neustále vedení ku pokání provázeno pocitem viny, je nerozumné.

Myslím, že na rozdíl od mnohých, kteří jsou nervózní, když mluvíme o prosperitě, jsem kompetentní se vyjádřit. Když jsem se obrátil, musel jsem opustit velmi výhodné místo u vrcholového sportu, zanechat školu a skončil jsem v kotelně (díky Bohu plynové) a ze dne na den jsem zchudl. Udělal bych to znovu a věřím, že by mi Bůh dal sílu, zaplatit ještě větší cenu. Pokud by to mělo nějaký význam pro spasení mé duše nebo pro spasení mých blízkých, rád zůstanu chudý člověk v kotelně. Dnes je možné radostně žít s Bohem a prosperovat a neznamená to nutně, že se člověk stane chamtivý. Raději buďme úspěšní, zarábajme peníze, abychom mohli udělit kdo má nouzi a abychom mohli podporovat Boží dílo.

Nikomu prosperitu nevnucujeme. Každému ať se stane podle jeho víry, podle jeho touhy. Pokud někdo nechce prosperitu, lásku a zdraví, ať si dosyta užije, chudoby, nemocí, deprese. Nikoho to sice nepožehná, ale každý si může vybrat. My jsme si vybrali podle Božího slova.

Hospodin ti dá nadbytek všeho dobrého: plodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé země, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, že ti ji dá.Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad – nebesa – aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin tě učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole, budeš-li poslouchat a pečlivě dodržovat přikázání Hospodina, svého Boha, která ti dnes udílím. (5Moj 28,11-13)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *