Pokračujeme – 23. týden

Mělo by být touhou každého člověka dostat se do Božího království. Alternativou není nic jiného než zahynutí, zatracení. Ježíš řekl, že ti, kteří chtějí vejít do Božího království, se musí narodit znovu. Znovu se narodit znamená, že nestačí narodit se přirozeně.

Lidé zvyknou oklamat sami sebe tím, že si myslí, že se stačí narodit do křesťanské rodiny jako katolík nebo jako evangelík, a žít určitým životním stylem, kde křesťanství je spíše chápáno jako kultura nebo zachovávání tradic. Bez ohledu na to, do jaké rodiny ses narodil a jakým způsobem života si žil, je třeba se znovu zrodit. To je uvěřit evangeliu, činit pokání, dát se pokřtít a přijmout křest Duchem svatým.

„Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království…Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království…Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch.“ (Jan 3:3-6)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *