Pokračujeme – 22. týden

Hlavním cílem života každého člověka je získat spasení, udržet si ho až do konce a prožít život na Boží slávu – naplnit ho Božími skutky a donést ovoce. Spasení získáme skrze víru, bez skutků. Víra se vytvoří na základě doslechu evangelia a vede k tomu, že lidé na slova o Ježíšově vzkříšení reagují tak, že přijmou Ježíše za svého osobního Pána a Spasitele, dají se pokřtít a přijmou Ducha svatého. Poté následuje proces, ve kterém je třeba dát své skutky do harmonie s Božím slovem. Pozor! Někdo řekl, že spasení není možné získat skrze skutky, ale je možné ho skrze skutky ztratit. Proto nám Bible dává jednoduchou radu, abychom jeden druhého hlídali, pozorovali, aby někdo nepadl do hříchu takže by odpadl od živého vztahu s Bohem. Je to velice jednoduchá, ale účinná řada. Tví bratři a sestry, se kterými se znáš a kráčíš za Pánem, jsou ti, kteří ti pomohou zachovat spasení.

„Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“ (Žid 10, 24-25)

Platí to speciálně pro příchozí letní období, kdy je svodů na hřích mimořádně mnoho. Proto vám radím, abyste všichni zůstali v Boží práci, v kontaktu s bratry a sestrami a s láskou ponaprávali ty, kteří trochu zaostávají.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *