Pokračujeme – 21. týden

Určitě jste slyšeli něco v tom smyslu, že kdybys byl na světě sám, Ježíš tě tak miluje, že by přišel a zachránil tě. Typická ukázka západní sebestřednosti. K tomu, aby Ježíš přišel, bylo třeba Abrahama a Izáka a Jákoba a Židů, neboť spása přichází ze Židů.

K tomu, aby se k tobě dostalo evangelium, bylo třeba toho, který ti svědčil a nesčetné generace těch, kteří zachovávali a předávali Boží slovo. Nepřemýšlejme tak úzkoprse, egoisticky a mějme na paměti, že nejsme sami na této zemi.

To nijak nesnižuje fakt, že Bůh má zájem o tebe osobně a osobně tě miluje.