Pokračujeme – 19. týden 2016

Díky Bohu, zase jsme získali nové učedníky Pána Ježíše Krista. Učinili pokání, pokřtili se, naplnili se svatým Duchem a církev znovu povyrostla. Je to dobré a budeme v tom pokračovat.

Téměř vždy vidíme, že pokud někdo nedokáže získat učedníky, uchýlí se k velmi špatné a pro sebe škodlivé argumentaci. Začne mluvit asi takto: „Vám jde jen o čísla, ale nám jde o hloubku.“ „Vy hledáte růst, ale my hledáme Pána, skutečný vztah s Ním.“ Tito lidé si zřejmě neuvědomují, že vychází najevo, že jsou pyšní, jelikož sami sebe prezentují jako čistší, charakternější, svatější a zralejší. Etapu, kdy horlivě získávali učedníky, už prý mají za sebou a nyní dorostli do vyšších kvalit.

Milovaní bratři a sestry, pokračujme ve své práci. Růst ve skutečnosti není o číslech, ale o vzácných duších, které jsou zachráněny pro věčný život. Jsou znamením Boží přízně – neboť je to Bůh, který přidává zachráněné.

„Pán k nim pak denně přidával další zachráněné.“ (Skutky 2,47b)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *