Pokračujeme – 15. týden 2016

 

Křesťan a jeho kvalita vztahu s Bohem stojí na třech základních pilířích: vztah ke Slovu, vztah k modlitbě a vztah k církvi. Platilo to v první církvi a bude to platit až do příchodu Páně. Jedná se o zcela využitelné, měřitelné ukazatele a každý se může férově posoudit, jak na tom je.

1. Vztah k Božímu slovu

Křesťan by měl každodenně brát do ruky Bibli, číst, studovat a milovat Písma. Ďábel chce v křesťanovi způsobit nechuť a nezájem o Bibli. Nedejme se. Poslouchat kázání je samozřejmě důležité, ale v žádném případě to nenahrazuje osobní vztah s Božím slovem.

2. Modlitba

Věřící by se měl modlit osobně, v rodinném kruhu, i na společných modlitbách v církvi. Pokud se někdo neúčastní sborových modliteb, pravděpodobně i jeho osobní modlitební život za moc nestojí. Všichni víme, že modlitba je důležitá. Proto je třeba obnovit svůj modlitební život a nenechat se očarovat.

3. Vztah k církvi

Každý by měl být zapojen do místního sboru. V tomto sboru duchovně roste a má přispívat k jeho rozvoji. Na tuto oblast ďábel velmi útočí:

a) Rodinní příslušníci a přátelé se snaží „zachránit“ nově obráceného křesťana a pokud začne navštěvovat církev, začnou projevovat nelibost – od reptání až k výhrůžkám. Tak to bylo vždy (1Pt 4,3-4).

b) Náboženský představitelé se snaží zneužít státní moc, média a „různých odborníků“ k promyšlenému vytváření špatného obrazu o církvi. Často se používá slovo sekta a podsouvají se obvinění z finančních machinací, i když se jedná o zcela bezúhonné sbory.

c) odpadlí a vzbouření křesťané používají zcela jiné metody. Je to čarování v nejryzejší podobě. Zpochybňují, kritizují a jemnými slovy pomlouvají, čímž narušují vztah křesťanů k vlastnímu sboru pod rouškou hledání opravdovosti, ryzosti a čistoty křesťanství. Říkají tomu kritické myšlení nebo rozsuzování. A výsledkem je ztráta nadšení, znechucení, apatie a odpadlíctví. Tyto hříchy jsou horší než smilstvo nebo cokoli jiného.

„Prosím vás, bratři, že byste měli pozor na ty, kteří dělají různice a pohoršení na odpor učení, kterému jste se vy naučili, a varujte se jich. Neboť takoví lidé neslouží našemu Pánu Ježíši Kristu, ale svému břichu a dobrými a hezkými řečmi svádějí srdce těch, kteří nemyslí na zlé. „(Ř 16,18-19)

zdroj: milost.sk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *