Pokračujeme 10.

Po konferenci k příležitosti 70. výročí založení státu Izrael, kterou jsme věnovali podpoře tohoto státu, jsme znovu upřeli pozornost na církev.

Církev vždy byla Božím plánem, Ježíš zaplatil cenu za to, aby mohla vzniknout. Samozřejmě, podstatné je osobní spasení každého na základě toho, že uvěřil v Ježíše jako svého Pána a Spasitele, vyznal Ho, dal se pokřtít a přijal Ducha Svatého. V Bibli čteme, že ti, kteří se dali pokřtít, se připojili k církvi. „A tak ti, kteří ochotně přijali jeho slovo, dali se pokřtít, a připojilo se toho dne okolo tří tisíc duší.“ (Sk 2,41). Mimo to, že jsme spaseni jako jednotlivci, Bůh formuje svůj lid – lid, který je zvláštní, lid, jehož Pánem je Ježíš, tedy lid, který se podřizuje Bibli. V církvi se vychovávají učedníci, formují charaktery, řeší problémy a z církve vycházejí služebníci, aby založili nové místní sbory. Všechno se děje podle Božího slova, podle vedení Svatého Ducha.

Na to, aby církev byla zdravá, svatá a vítězná, je třeba, aby fungovaly všechny struktury a služebnosti, neboť jenom tak je možné církev ubránit před vlky, kteří se ji snaží oslabit. Z Bible víme, že se to nepodaří. Víme, že ti, kteří jsou v lodi a chovají se tak, aby nespadli zpět do vody, dojdou až do konce, přejdou na druhý břeh. Tam je Ježíš, tam je Království Boží, a to je náš cíl.

Po konferenci s Guillermo Preinem nás čekají dětské a mládežnické tábory. Práci s mladými si vysoce cením a jsem rád, že můžu konstatovat, že se daří. Je vidět, že současná generace mladistvých je silnější jako předcházející. Nechtějí se jen bavit, ale je vidět, že je to táhne k Pánovi a jsou Bohabojní.

Všechno je v pořádku, přeji Vám požehnané léto.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *