Obama nařídil transrodové toalety ve veřejných školách

V historii jsou období, kdy poslušnost vůči Bohu znamenala neposlušnost vůči člověku. Toto je jedno z těch období.
V tomto období Obamova vláda nařídila, že veřejné školy musí povolit chlapcům, kteří se identifikují jako dívky, používat ženské toalety a šatny, což ve skutečnosti znamená, že teenagerky se musí svlékat a sprchovat v přítomnosti biologických mužů. Toto je čas na to, aby se při vší úctě vůči autoritě federální vlády řeklo, že musíme odmítnout provést toto nařízení.

Po celém národě, rodiče, školní komise, starostové, správci a učitelé musí říct prezidentu Obamovi a jeho vládě ne. Musí to udělat v zájmu dětí a v zájmu morálního zdraví. Musí to  udělat na počest Pána.
Čeho je dost, toho je příliš. Příliš mnoho morálních hodnot bylo narušených a příliš mnoho zdravého rozumu se ignorovalo, a to vše ve jménu radikálního LGBT aktivismu (poznámka překladatele: LGBT aktivismus je zkratka pro Lesby, Gaye, Bisexuály a Transrodové osoby. Je to společenské hnutí, které usiluje o stejnou akceptaci těchto lidí ve společnosti. Toto hnutí má původ už od konce 19. století).

Nyní tento aktivismus zašel příliš daleko. Musíme si uvědomit, že:

– Děti, které sami sebe identifikují jako transrodové (anglicky „transgender“), představují nejkřehčí menšinu populace, možná dvě nebo tři z tisíce.
– Velká většina dětí, které se identifikují jako transrodové, se s tímto přestane identifikovat, když jim skončí puberta, a proto pro většinu z nich je to jen dočasná záležitost.
– Někteří rodiče dětí, které se identifikují jako transrodové, spolu s aktivisty LGBT, odmítli soucitné řešení pro ostatní děti (jako je například ponechání práva na samostatný sprchový kout). Také se snaží zavést radikální transrodové osnovy pro studenty, kteří mají kolem 5 let.
– Školy ignorují zprávy ostatních dětí, které se cítí utlačované, rozpačité, a dokonce traumatizované přítomností dětí opačného biologického pohlaví v jejich koupelnách a šatnách. Rodiče těchto traumatizovaných dětí řekli, že se s tím nic nedá dělat, protože protidiskriminační zákony jsou postaveny na takzvané genderové identitě (identitě pohlaví).
– Jedna univerzita, která už zavedla pohlavně neutrální sprchové kouty, musí přehodnotit svou politiku poté, co byli heterosexuální chlapci chyceni, když používali mobilní telefony na nahrávání sprchujícich se dívek ve vedlejších sprchách.
– Některé děti připustili, že používají transgenderovou identitu jako způsob na revoltu vůči „dominantní společnosti”.
– V drtivé většině případů nemluvíme o dětech s biologickými abnormalitami nebo abnormalitami v chromozomech, a odborníci na mentální zdraví a vědci, kteří se zabývají mozkem, se stále neshodují ohledně přesné povahy transgenderové identifikace. Je to mentální nepořádek? Je to vnímání současné reality?

Navzdory tomuto všemu nyní Obamova administrativa nařídila, aby všechny veřejné školy změnily jejich celé programy vzhůru nohama, a to kvůli sporům, které měli možná dva nebo tři studenti z tisíce.

Kromě toho Obamova vláda toto dělá bez jakékoliv legální autority, přičemž dezinterpretuje požadavky Titulu IX (poznámka překladatele: jedná se o dodatek k americkému zákonu o vzdělávání), který mluví proti diskriminaci založené na základě “pohlaví“ – které se historicky vztahuje na biologické pohlaví – avšak termín „pohlaví“ je nyní včleněn pod pojem „Genderová identita“, která má neurčitý počet subjektivních možností.

Je třeba připomenout, že se server Facebook v roce 2014 pod tlakem transgenderových aktivistů rozhodl nabídnout 50 různých způsobů na definování vašeho pohlaví, včetně deseti rozdílných identit současně. Přesto ani tento únik z reality nestačil. Následně přidal i volbu „Vyplň prázdné”.

A tak chce Obamova vláda nyní přimět veřejné školy, aby přijaly tyto „reality“, a to na úkor ostatních studentů. Toto není nic jiného než sociální šílenství, kterému se musí odporovat. Rodiče, správci a učitelé musí říct: „My respektujeme a ctíme naši vládu, ale kvůli dobrému svědomí nemůžeme tomuto vyhovět, a to bez ohledu na cenu nebo důsledky.”

Bylo období v naší národní historii, kdy naši předkové tvrdili, že „Rebelie proti tyranům je poslušnost vůči Bohu“, a tím nastartovali americkou revoluci. Bylo také období, ve kterém apoštolové řekli národnímu vedení: „Musíme poslouchat raději Boha než lidi“ (Skutky Apoštolů 5:29). Bylo také období, ve kterém Dr. Martin Luther King řekl svým posluchačům: „Člověk umírá, když se odmítne postavit za správnou věc. Člověk umírá, když se odmítá postavit za pravdu. “

My se dnes nacházíme v podobné situaci, a to v jedné z takových situací, jak to znovu citoval doktor King, a sice že: „Člověk musí zaujmout takový postoj, který není ani bezpečný ani politický, ani populární, ale musí jej zaujmout proto, že svědomí mu říká, že je to správné.“ Dnes nám naše svědomí říká, že to je správné.
Co kdybychom spolu povstali jako jeden a řekli „Čeho je dost, toho je příliš, a my již dále těmto požadavkům nevyhovíme“.

 

Zdroj: stream.org (kráceno)

Přeložil: Samuel Božek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *