Návštěva Johna Huizinga v Praze

Druhý srpnový týden několik sborů církve Milost přivítalo kanadského hosta Johna Huizinga. John se narodil v Holandsku a v Evropě slouží poměrně často. Ve svých 19 letech se s rodiči přestěhoval do státu Alberta v Kanadě. Po krátké době se tam obrátil, a byť předtím koktal a nebyl komunikativní typ, začal sloužit Bohu jako kazatel.

Do Prahy přiletěl v sobotu ráno v 7 hodin, a jelikož se hned nemohl ubytovat v hotelu, přečkali jsme s ním čas do začátku bohoslužby při společné snídani. Byly to příjemně strávené 3 hodiny, v průběhu kterých jsme měli možnost se s Johnem nerušeně sdílet o otázkách víry, ekonomiky, rodiny a světonázoru vůbec.

John Bydlí ve městě Red Deer o velikosti asi 100 000 obyvatel a navštěvuje sbor o asi 300 členech, jehož vedení nedávno přenechal svému nejstaršímu synovi. Zakládají i další sbory v jiných městech. A tak jsme byli znovu utvrzeni v tom, že charismatické církve po celém světě dělají tutéž práci jako my.

John má pět dětí, z nichž tři jsou už samostatné. Dva nejstarší synové jsou pastoři. Všechny děti slouží Bohu. Nejmladšímu synu je 14 let a jako jediný se asi nechystá vydat se na dráhu duchovního. Chce být obchodníkem a otec mu radí, že v tomto oboru je nejlepší se začít orientovat co nejdřív. Když byly děti malé, veškeré biblické příběhy jim rodiče ukazovali názorně – každý člen rodiny dostal roli a uzdravení slepého proběhlo přímo v jejich kuchyni jako rekonstrukce případu.

Mluvili jsme o uzdravování, zázracích a kázání evangelia doprovázeném mocí a John řekl, že jinak to ani nejde.

Ptali jsme se na srovnání Kanady a Evropy. V Kanadě je mnohem nižší zalidněnost. Z toho plyne vyšší svoboda. Snáz můžete mít větší dům, větší pozemek. Lidé nejsou přepracovaní a mají mnohem více času na hledání Boha. Evropa je přeregulována svými zákony. V Kanadě zákony regulují pouze nejnutnější minimum. Podle Johna regulace způsobuje nejen nemocný trh, ale i nesvobodu v lidech. Právě pro zrušení mnohých ekonomických regulací si váží prezidenta Donalda Trumpa a zpovzdálí už teď pozoruje, jak se americký trh za půl roku vlády nového prezidenta uzdravil.

Bohoslužba s Johnem Huizingem byla silně charizmatická. Krátké povzbudivé kázání vystřídaly modlitby za lidi provázené prorockým slovem. Hlavním odkazem bylo na příkladu krvotokové ženy ukázat, že víra je tím spouštějícím mechanismem, kterým přijde zázrak právě do tvého života. I ty si můžeš uchopit Ježíšovo roucho tak, aby z něj vyšla moc. Všichni jsme dostali míru víry. Tu stejnou míru, jakou měl sám Pán Ježíš. A tak i ve tvém životě může dojít k uzdravení, obnovení rodiny, obnovení financí nebo k zázraku. Čekají nás velké věci a možná přijdou až tak brzy, že si budeme přát, abychom bývali byli připravenější. Tak se připravme.

Po bohoslužbě jsme Johnovi ukázali Pražský hrad a výhled na Prahu z jeho klidnější jižní zahrady. Po celou dobu procházky jsme společně žertovali a také často svůj smysl pro humor ukázal i na komunikaci s kolemjdoucími turisty.

Pochválil pražský sbor za jeho otevřenost vůči Duchu Svatému a za příjemnou atmosféru.

Poté, co si odpočinul po náročné 24 hodinové cestě a službě v našem sboru, se následující dny vydal sloužit do dalších českých a slovenských měst: Plzně, Hradce Králové, Prostějova, Hodonína, Nitry, Spišské Nové Vsi, Popradu a Martina. Přejeme mu, aby se na svých cestách stále více setkával s Boží mocí a viděl výsledky ve všech národech.

Zuzana a Petr Částkovi