Misijní práce v domově pro seniory v Lysé nad Labem

Tak, jako jednou z Ježíšových priorit, bylo pracovat až do úplného konce tím víc, čím víc se přibližoval čas Jeho ukřižování, tak i my pracujeme o to horlivěji na evangelizační práci a hledáme k tomu nové a nové příležitosti.

Když v roce 2016 Bůh kladl Gabriele R. a Davidovi K. na srdce službu kázání evangelia potřebným, hledali možnost, jak tuto vizi naplnit. Nejprve přemýšleli, že by navštěvovali v nemocnicích pacienty, kteří trpí vážnými nemocemi, nebo jsou hospitalizováni dlouhodobě na lůžku. Mezi skupinu lidí, ke kterým se téměř nedostane evangelium, rozhodně také patří lidé, kteří jsou ubytováni v domovech pro seniory. Proto, když Davidova manželka začala koncem roku pracovat jako ošetřovatelka v domově pro seniory na Zámku v Lysé nad Labem, využili David s Gabrielou této příležitosti.

Z počátku začali za seniory dojíždět a sloužili jim praktickou službou, scházeli se s nimi na chodbě, nebo na pokojích, později s nimi mluvili o Bohu a šířili mezi nimi evangelium. Pracovnici sociální služby na Zámku seznámili se svou vizí a spolu stanovili podmínky, za kterých bude možné shromažďovat lidi a hovořit k nim Boží Slovo. Byla nám přidělena místnost pro návštěvy v přízemí a tak jsme začali v únoru 2017 pravidelně každou neděli sloužit seniorům v domově. Dříve se zde setkávala pouze skupinka věřících, kteří se hlásili k tradiční římsko-katolické církvi a s nimi paní Miluška K., která je znovuzrozenou křesťankou. Ta vydala svůj život Ježíši po obrozenecké vlně v 90. letech a jak nám sama řekla, modlila se, aby se mohla v tomto domově scházet se znovuzrozenými křesťany, naplnil tak Bůh její prosby.

Bavili jsme se o životě, o Bohu , o spasitelném díle kříže, smáli se, četli si z Bible, rozjímali nad Slovem, promítali křesťanské filmy, modlili se a chválili našeho Pána Ježíše. Na skupinku začali přicházet spolubydlící oslovováni našimi sourozenci, kteří s radostí roznášeli po domově zvěst o milosti Pána Ježíše. Takto jednoduše a nenuceně, s úžasnou Boží pomocí to vše začalo.

Asi za rok, se do této služby zapojila Majka V.. Některým klientům bylo nutné sloužit individuálně, neboť byli připoutáni na lůžko nebo byla jejich mobilita snížena jinak.  Majka obcházela pokoj za pokojem, modlitbou a Božím slovem se svým otevřeným srdcem povzbuzovala na potkání každého, kdo byl ochoten naslouchat. Zvala seniory na shromáždění, nebo sloužila Slovem a modlitbou lidem, u jejich postele. Pán nám vždy sám otvíral postupně konkrétní dveře a naše domácí skupinka o 3 členech se rozrůstala v „křesťanský klub“ s 12ti, někdy až 15ti sourozenci v Kristu. Později jsme dostali k dispozici knihovnu v 1. patře, která nám také začala být brzy malá. Zanedlouho nám bylo umožněno scházet se ve velké klubovně ve 2. patře, kde je zázemí pro 30 lidí.

Služba v tomto domově bezmála probíhá 4roky. Nevíme přesně, kolik lidí se nám takto podařilo díky Pánu zachránit, protože se s některými modlíme přímo na lůžku a zanedlouho se dozvíme, že zemřeli. Jednou jsme spolu s Davidem při odchodu potkali na chodbě starou paní, která byla velmi neklidná a řekla nám, že má na srdci bolesti. Hned jsme věděli, co máme dělat. Modlili jsme se za ní se vzkládáním rukou, ona potom ještě v tu noc odešla k Pánu.

Jinou neděli, když David běžně sloužil Slovem sourozencům v domově, přivezli mu ošetřovatelky na shromáždění paní, která si den před tím chtěla vzít život. Na konci tohoto shromáždění vydala svůj život Pánu Ježíši. Za pár dnů byla převezena do nemocnice, odkud se už nevrátila.

Hned 1. rok proběhly přímo na Zámku křty dvou sester, z nichž jedna je už u Pána, další křty se právě chystají. Téměř tradicí se staly gospelové koncerty skupiny  Countrygospel, které pro veliký úspěch pořádáme 2krát až 3krát do roka. Nezapomínáme na nich říci evangelium a také vyzvat seniory, aby Pánu Ježíši vydali svůj život. Hlavní je, že vždycky po koncertě, se k nám přidávají noví lidé.

Již párkrát, jsme mohli některé sourozence z Lysé i s invalidním vozíkem přivést na shromáždění do církve v Praze. Pro ně samotné je to vždy velmi příjemná událost, ale hlavně mají možnost zúčastnit se opravdové, plnohodnotné bohoslužby.

Také jsme již několikrát vezli naše sourozence za rodinou, když se příbuzní přestali ozývat, nebo jsme je zavezli do jejich rodného města.

V případě, kdy na Zámku propukne čas od času nějaká karanténa se zákazem návštěv, sourozencům se stále věnujeme. Posíláme jim na CD přehrávačích kázání nahrané v naší církvi, píšeme každému osobně dopisy, telefonujeme si s nimi, posíláme malé dárky, ale hlavně je povzbuzujeme tak, aby stále za každých okolností celým srdcem důvěřovali Bohu.

Před pár měsíci, jsme byli kontaktování naším bratrem Andrejem, který slouží v Domově pro seniory v Jenštejně. Dozvěděl se o naší službě v Lysé a společně přemýšlíme uchopit tuto práci a vytvořit tým lidí, kteří by byli ochotni sloužit v těchto zařízeních a přinášet lidem evangelium.  V tuto chvíli, z důvodu covid-krize, to není jednoduché, ale vidíme to jako vizi do budoucna.

Práce se starými lidmi je někdy náročná, jsou občas senilní, špatně vidí, takže si sami málo čtou Boží Slovo, jsou zapomnětliví, ale věříme, že i tady velké věci uvidíme, neboť práce pro Pána není nikdy marná a pomoc potřebným – sirotkům a vdovám je v očích Hospodinových libou čistou zbožností.

Jeden komentář k “Misijní práce v domově pro seniory v Lysé nad Labem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *